Dark Overlay
FO Troms

FO Troms

FO Troms har passert 1000 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Troms hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).