FO Trøndelag vil være tilgjengelig for alle medlemmer, også under pandemien. Vi følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale anbefalinger når det gjelder smittvern og i den grad det er forenlig med arbeidsoppgavene, legger vi til rette for hjemmekontor. Kontorene våre på Steinkjer og Trondheim, kan derfor i perioder være stengt.

Ønsker du kontakt med fylkesavdelinga, ber vi om at du tar kontakt på telefon 73524778 eller sender epost til trondelag@fo.no.