Kontaktpersonar under ferieavvikling ved FO Vestland sitt fylkeskontor sommaren 2020:

Veke 26: Ann-Kristin Nygård ( mob 95866852) og Lene Fjellsbø (mob 48029008)

Veke 27: Lene Fjellsbø

Veke 28: Astrid Vatten (mob 41188440)

Veke 29: Grethe Kvist (mob 99362350)

Veke 30: Jan Egil Haugland (mob 91362737)

Veke 31: Jan Egil Haugland (mob 91362737

Veke 32: Grethe Kvist og Lene Fjellsbø

Veke 33: normal drift igjen

Send e-post til: post@vestland.fo.no