Kontakter under ferieavvikling ved FO Vestland sitt fylkeskontor sommaren 2021:
Kontoret er betjent med en eller fleire tillitsvalgte hele sommeren.
Send e-post til: post@vestland.fo.no
Veke 26: Jan Egil Haugland mobil 91362737 og Lene Fjellsbø mobil 48029008
Veke 27: Jan Egil Haugland mobil 91362737
Veke 28: Bente Owren mobil 46664095
Veke 29: Bente Owren mobil 46664095
Veke 30: Bente Owren mobil 46664095
Veke 31: Grethe Kvist mobil 99362350
Veke 32: Jan Egil Haugland mobil 91362737 og Astrid Vatten mobil 41188440

Veke 33: normal drift igjen