Dark Overlay

Fellesorganisasjonen (FO)

Fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere.

Landsmøte i FO

Velkommen til landsmøtet i Fellesorganisasjonen (FO) på Gardermoen 20.-24. november 2019.

Nyheter fra fagbladet Fontene