Hvem kan kontaktes i perioden 04-29.juli 22

ferieavvikling 22

-AU ønsker å komme på medlemsmøter ute i klubbene.

 

 

-Les om seniorgruppas sommeravslutningen her:

 

 

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET:

Les alt om lønnsoppgjøret

 

Verdier som forplikter:

 (utdrag fra yrkesetisk grunnlagsdokument)

Helhetssyn på mennesker

Helse– og sosialfaglig arbeid legger til grunn at det er mange aspekter ved menneskers liv som har betydning for velferden, og at individ og samfunn påvirker hverandre. Profesjonsutøveren skal legge vekt på en helhetlig tilnærming til mennesker som har behov for sammensatte og tverrfaglige tjenester. Han/hun skal bidra til at ulike deler av hjelpeapparatet samarbeider om å gi brukeren et helhetlig hjelpetilbud.

Last ned yrkesetisk grunnlagsdokument her