Tellef Inge Mørland har gitt tilbakemelding om at han mener partiet må svare på dette.