Dette gjøres i tett samarbeid med den eller de det gjelder. En sosionom jobber med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer. Sosialt arbeid er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

 

Om lag 13 000 sosionomer er medlem i FO. Det gjør FO til Norges største og viktigste forbund for sosionomer.

Meld deg inn her

SE OGSÅ: Derfor bør du bli medlem

Hvor jobber en sosionom?

FO sine medlemmer som er sosionomer jobber i kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester, NAV, barneverntjeneste, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, flyktning- og innvandrerarbeid, og i frivillige organisasjoner.

I tillegg til å arbeide direkte med mennesker jobber sosionomer også med forskning, undervisning, administrasjon og ledelse.

For å bli sosionom må du studere bachelor i sosialt arbeid ved en høgskole eller ved et universitet.

Sosionom med videreutdanning?

Er du sosionom og har videreutdanning eller praksiskompetanse? Da bør du søke FO om å få kompetansen godkjent. 

Søk her

Det finnes en rekke videreutdanninger og mastergrader for sosionomer. Du kan blant annet ta master i sosialt arbeid, videreutdanning og master i familieterapi, rus- og psykisk helsearbeid.