En velferdsviter har spesialkompetanse i arbeidsinkludering og hvordan tilpasse arbeidshverdagen til arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Velferdsvitere har også kompetanse på HR/personalarbeid og prosjektarbeid.

Om lag 300 velferdsvitere er medlem i FO. Det gjør FO til Norges største og viktigste forbund for velferdsvitere.

Meld deg inn her

SE OGSÅ: Derfor bør du bli medlem

Velferdsvitere har kompetanse på tvers av sektorer innen fagområder som sosialt arbeid, arbeidslivskunnskap, juss, velferdsforvaltning, organisasjonsteori, økonomi og sosiologi.

For å bli velferdsviter må du studere bachelor i arbeids- og velferdsfag ved en høgskole.

Hvor jobber en velferdsviter?

En velferdsviter kan jobbe innen velferdsordninger som NAV, i brukerorganisasjoner eller humanitære organisasjoner. Velferdsvitere er e kvalifisert for både administrative stillinger og brukerorienterte stillinger. FOs medlemmer som er velferdsvitere jobber innen offentlig, privat og frivillig sektor.