Utvidede rammer for overtid for ansatte i helseforetak

– På grunn av den ekstraordinære koronakrisen gir denne avtalen nødvendige rammebetingelser for å sikre tilstrekkelig bemanning i norske helseforetak og sykehus. Den sikrer også at arbeidsbelastningen ikke blir for stor for våre medlemmer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les avtalen her: Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i helseforetak og sykehus i forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset. (PDF, 471KB)