Så langt det er mulig ønsker FO å motta EHF fakturaer.

I tilfeller der hvor EHF fakturering ikke er mulig skal fakturaen sendes til en av e-post adressene nedenfor, avhengig av fakturamottaker.

I tilfeller hvor papirfaktura er eneste mulighet, så bes det om at en slik faktura skannes og sendes til den e-postadressen som er registrert på fakturamottaker.

Se ellers krav til innhold og utforming nederst i artikkelen.

FO sentralt:
EHF (org.nr): 870 953 852
PDF: 870953852@autoinvoice.no
Post: Postboks 3261, 7439 Trondheim

FO Agder:
EHF (org.nr): 974 473 755
PDF: 974473755@autoinvoice.no

FO Finnmark:
EHF (org.nr): 974 474 018
PDF: 974474018@autoinvoice.no

FO Innlandet:
EHF (org.nr): 876 497 522
PDF: 876497522@autoinvoice.no

FO Møre og Romsdal:
EHF (org.nr): 974 473 976
PDF: 974473976@autoinvoice.no

FO Nordland:
EHF (org.nr): 874 474 002
PDF: 874474002@autoinvoice.no

FO Oslo:
EHF (org.nr): 974 473 380
PDF: 974473380@autoinvoice.no

FO Rogaland:
EHF (org.nr): 976 497 546
PDF: 976497546@autoinvoice.no

FO Troms
EHF (org.nr): 932 855 054
PDF: 932855054@auroinvoice.no

FO Trøndelag: 
EHF (org.nr): 974 473 984
PDF: 974473984@autoinvoice.no

FO Vestfold og Telemark:
EHF (org.nr): 974 473 577
PDF: 974473577@autoinvoice.no

FO Vestland:
EHF (org.nr): 974 473 801
PDF: 974473801@autoinvoice.no

FO Viken:
EHF (org.nr): 874 473 162
PDF: 874473162@autoinvoice.no


Krav til fakturaer:

Alle fakturaer m/underbilag til FO blir skannet og behandlet elektronisk. Dette medfører at følgende standard informasjon må være plassert på fakturaens sumside da det er denne som blir tolket:

 • Organisasjonsnummer
 • Faktura- og forfallsdato (Ikke opplys om forfallsdato i antall dager).
 • Fakturanummer
 • Kidnummer
 • Beløp
 • Bankgironummer

Dersom faktura sendes per post faktura og underbilag må være i A4-format og være godt lesbar. Alle fakturaer og underbilag som mottas skal være uten binders, stifter, tape etc.

I tillegg vil vi minne om å:

 • generelt sett lage en godt leselig faktura. Utskrift fra laserskriver gir best resultat
 • unngå manuelle fakturaer og påføringer
 • unngå at felt som printes kommer i konflikt med forhåndstrykte felt på fakturaen og å påse at verdier/data kommer i riktige posisjoner, for eksempel fakturabeløp på giro
 • unngå bakgrunnsfarge på felt som skal tolkes i fakturaen,spesielt bakgrunn med mørke farger
 • unngå lys og svak skrift på felt som skal tolkes