LYTTER TIL FO: Nav-direktøren spisser ørene når han snakker med FO. – FOs medlemmer kjenner på presset i Nav nå, anerkjenner han.
LYTTER TIL FO: Nav-direktøren spisser ørene når han snakker med FO. – FOs medlemmer kjenner på presset i Nav nå, anerkjenner han.

De siste ukene har FO stått på barrikadene for en ny sosialpolitikk. De vil rigge velferdstjenestene for å gi mer til de som har minst. Dette var også budskapet da Nav- direktør Hans Christian Holte besøkte landsstyremøtet onsdag ettermiddag.

LES MER: FO: – Nå ser vi virkelig behovet for en ny sosialpolitikk

– De som har det verst fra før har det enda verre, og ikke alle kan få hjelp fra eget nettverk. Da trenger vi et Nav som er tilgjengelig og som kan være til hjelp, sier Hanne Glemmestad, profesjonsrådsleder for sosionomene i FO.

Medieoppslagene viser til økte matkøer, men Holte mener det er en myte at folk stiller seg i matkøene heller enn å gå til Nav.

– Nav-kontorene vasser i utfordringer og trykket på de lokale Nav-kontoret er høyt. Jeg kjenner på et ansvar og en tyngde knyttet til situasjonen vi er i, og det vet jeg at alle ansatte i Nav gjør også. FOs medlemmer i Nav kjenner på dette trykket. De gjør så godt de kan, sier Holte.

– Det er en pressa situasjon og den kjenner vi på, sier han.

Frykter for de ansatte

Flere av FOs landsstyrerepresentanter uttrykker i den forlengelse bekymring for arbeidspresset medlemmer som jobber i Nav.

– I verste fall risikerer Nav å miste verdifull kompetanse fordi ansatte slutter i desperasjon, sier Nils Karlsholm – fylkesleder for FO Trøndelag. Han etterlyser en helhetlig gjennomgang av Nav.

Holte er enig i at den sosialfaglige kompetansen er kjernekompetansen i Nav, men lover ikke en helhetlig gjennomgang.

– Helhetlig gjennomgang eller ikke, det er viktig at vi ser på hva vi ønsker å få til. Før folk slutter, sier han.

De sosiale tjenestene må bli mer tilgjengelige

Helsetilsynets rapport om tilgjengelighet i Nav avdekket en svært lav tilgjengelighet i perioden 2020-2021, både på telefon og stengte dører på de lokale Nav-kontorene. Holte lover at det jobbes med tilgjengelighet, men tror ikke et statlig direktiv for tilgjengelighet er løsningen.

– I kjølvannet av rapporten fikk halvparten av kommunene opprettet vakt-telefon for de som trenger akutthjelp, det mener jeg er en bra utvikling.

Profesjonsrådsleder for vernepleiere i FO, Marit Isaksen, forventer mer.

– Det er ikke nok, sier hun. Det må være lettere for folk å få drop-in timer.

Holte hevder at holdningen som gjennomsyrer Nav er tilgjengelighet, selv i kjølvannet av alvorlige episoder med vold og trusler ved flere Nav-kontor.

– Tilgjengelighet er en ramme for hvordan vi jobber med sikkerheten. Tilgjengelighet gir oss oversikt og innsikt – og det beste sikkerhetsarbeidet er å jobbe tett på.

Til tross for en utfordrende situasjon kommer Nav-direktøren med en klar oppfordring til folk som trenger hjelp.

Fra venstre: Nav-direktør Hans Christian Holte, forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik og profesjonsrådsleder for sosionomer i FO Hanne Glemmestad

– Alle som trenger det, må komme til Nav så vi kan se hva vi kan gjøre for dem. Vi ønsker å møte folk med respekt og åpenhet i en krevende situasjon. Det er ikke sånn at folk må selge TV’n og bilen sin for å få hjelp fra oss. Nav kan også gjøre feil, men vi gjør mest mulig for å leve opp til de idealene vi har i denne situasjonen.

Gjennomslag for bedre tilgjengelighet og rausere sosialhjelp

Etter innspill fra FO gikk SV, Ap og Sp sammen for å danne flertall for mer tilgjengelige Nav-kontor.

LES SAKEN: Nav får beskjed om å åpne dørene enda mer

Regjeringen sa også først nei, da FO med flere ba om en ny veileder som instruerte kommunene i rausere behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen, og at forskjellene ikke øker. Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger. Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renta vil øke mer enn nødvendig, sa Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til Dagsavisen.

LES MER: Regjeringen sier nei til økt trygd til de fattigste før jul

Tirsdags kveld varslet likevel Persen at det ville komme en veileder.

– Dette er veldig gode nyheter, sier FO-leder Mimmi Kvisvik til Dagbladet.

– Folk som sliter nå, må bli møtt av et system som bygger på faglige vurderinger. Sosialarbeiderne i Nav har kompetansen som trengs. Da må ikke strenge politiske føringer stå i veien og det var nettopp derfor vi ba om en ny veileder: Som et politisk signal om å gjøre det lettere å få sosialhjelp og at den ikke automatisk skal avkortes når statlige ytelser øker, sier Kvisvik.

LES SAKEN: Tar Nav-grep

Likevel var det tvil om regjeringen ville øke de veiledende satsene for sosialhjelp. Onsdag kom nyheten om at forskningsinstituttet Sifo har fått i oppdrag å vurdere nivået og innretningen på satsene, basert på prisøkningen i samfunnet. FO har lenge krevd at satsene bør dekke det Sifo kaller "et akseptabelt forbruksnivå".

LES MER: Regjeringen vil se nærmere på sosialhjelpssatsene

FO fortsetter å følge saken inn mot jul og 2023.