Anja Sletteland
Anja Sletteland lanserer boken sammen med medforfatteren senere i dag. Her med FO-leder Mimmi Kvisvik på landsstyremøte. Foto: FO.

Hvor går grensen mellom flørting og trakassering? Hvorfor er det så vanskelig å si ifra? Hvordan kan man forebygge problemet på arbeidsplassen eller skolen, og begrense skaden når den først har skjedd?

– Jeg håper boka blir et viktig bidrag i kampen mot seksuell trakassering. Jeg håper også at alle får på plass retningslinjer mot seksuell trakassering på sine arbeidsplasser. FO har utarbeidet slike retningslinjer - og dette kan dere bruke, sa forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik til Sletteland. 

LES OGSÅ: FO-kronikk på trykk i dagens Vårt Land: Regjeringen overser personer med utviklingshemning

 

Flørting eller seksuell trakassering?

Forfatteren av håndboken mot seksuell trakassering snakket forskjellen på flørting og trakassering. Målet med boken er å rydde opp i debatten etter #metoo og gi konkrete svar på kompliserte spørsmål. 

Anja Sletteland

– Selve handlingen er ikke problemet - å få oppmerksomhet for utseendet sitt eller en kommentar fra en venn kan være en fin ting. Men seksuell trakassering handler om manglende gjensidighet - det skaper ubehaget. Når du ikke blir ivaretatt som person og opplever likeverd og at du er likestilt med avsender. Dersom det kommer fra et annet sted - uten respekt for dine grenser - er det ikke gjensidig, sa Sletteland. 

Hun påpekte at kontekst og relasjoner avgjørende.

–  Arbeidslivet er en spesiell kontekst. Det er et sted du må være, og her må vi være ekstra påpasselige.

Sletteland fikk til en samtale med FOs landsstyre om hva de anser som typiske utfordringer for FOs yrkesgrupper og i fagforeningsmiljøet.

Det jeg skulle sagt

Sletteland, som har doktorgrad i samfunnsgeografi, har skrevet boken sammen med Hanna Helseth. Sistnevnte har en doktorgrad i sosiologi. Samlet sett har de kompetanse på kommunikasjon i konfliktfylte situasjoner og arbeid med seksuell trakassering. 

LES MER OM ANJA OG BOKA I FONTENE: Her er håndboka for tillitsvalgte og andre som burde bry seg

Pssst! Som medlem i FO får du Fotene tilsendt gratis i posten!

 

FOs retningslinjer mot seksuell trakassering

FOs landsstyre vedtok i desember 2017 regler og rutiner for forebygging og varsling av seksuell trakassering. 

FO skal være en organisasjon hvor seksuell trakassering ikke forekommer. Alle organisasjonsledd i FO må ta ansvar både for å forebygge og forhindre seksuell trakassering. Tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering og overgrep. Seksuell trakassering er ofte knyttet til maktubalanse. Personer i ledende posisjoner må derfor være særlig bevisst på dette, og ikke utnytte sin posisjon.

Med seksuell trakassering menes uønsket, seksuell oppmerksomhet som oppleves som ubehagelig for den som opplever oppmerksomheten. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring.