ÅRETS TILLITSVALGT: Årets tillitsvalgt mottok en kommentert versjon av Arbeidsmiljøloven signert av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, et diplom og et hotellgavekort. 
ÅRETS TILLITSVALGT: Årets tillitsvalgt mottok en kommentert versjon av Arbeidsmiljøloven signert av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, et diplom og et hotellgavekort. 

 I dag ble hun hyllet i forbindelse med åpningen av FOs landsmøte.

– Jeg er så utrolig stolt av alle våre tillitsvalgte, rundt om i hele landet. Det er en stor ære og glede å overrekke deg prisen som Årets tillitsvalgt i FO. Gratulerer, sier nestleder Marianne Solberg ved overrekelsen av prisen. 

Årets tillitsvalgt mottok en kommentert versjon av Arbeidsmiljøloven signert av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, et diplom og et hotellgavekort. 

Marianne Solberg, FOs nestleder, avslørte årets vinner for Landsmøtet.

Årets tillitsvalgt er sikker på at alle hadde fagorganisert seg, bare de hadde skjønt hvor stor påvirkningskraft de da ville fått. Av kollegene beskrives hun som en person som er utrolig engasjert i og for faget og for politikken. Anne brenner for at det sosialfaglige skal komme tydelig fram på arbeidsplassen. Hun liker å ta direkte kontakt med medlemmene og å delta på nettverksmøter. Anne er også god til å skape relasjoner til ledelsen og til andre profesjoner. 

LES I FONTENE: Årets tillitsvalgt bruker tid på å mingle: – Viktig for å få til noe

Anne Øslebø ble tillitsvalgt vinteren 2022. FO har rundt 300 medlemmer på denne arbeidsplassen. Dermed er hun 100 prosent frikjøpt i en fagorganisasjon som ikke er blant de største på arbeidsplassen. Det kan være både ensomt og krevende. Kollegaene hennes er imidlertid tydelige på at hun allerede har gjort FOs profesjoner mer synlige på arbeidsplassen.

TYDELIG ANBEFALING: Årets tillitsvalgt snakket varmt om styret sitt og anbefalte alle å prøve seg som tillitsvalgt.

FO har hatt en formidabel medlemsvekst i denne landsmøteperioden. Målet om 35 000 medlemmer innen landsmøtet er, for lengst, nådd.

– Medlemsveksten øker behovet for godt skolerte tillitsvalgte som føler seg trygge i rollen sin. Tillitsvalgte er krumtappen i arbeidet med å bygge sterke FO-klubber. Derfor vil FO legge vekt på å utvikle enda bedre vilkår for tillitsvalgte framover, sier Marianne Solberg. 

Pris til Årets Tillitsvalgt ble innstiftet på FOs landsmøte i 2019. Siden har den vært delt ut hvert å i landsmøteperioden. Hvert fjerde år, deles prisen ut på FOs landsmøte slik som i dag.

Tidligere vinnere av prisen som årets tillitsvalgt:

  • 2022: Kine Pernille Jansen Egge, vernepleier i Porsgrunn kommune
  • 2021: Veronicha Johnsen, barnevernspedagog i Østre Toten kommune
  • 2020: Ingvild Didriksen, sosionom ved Crux i Rogaland
  • 2019: Marit Frette, vernepleier i Asker kommune

Prisen ble for første gang delt ut på FOs landsmøte i 2019.