Illustrasjonsfoto

En ny kartlegging viser at lærere og ansatte i barnevernet har lavere forventninger til barnevernsbarn enn til andre barn under utdanning. (Foto: Colourbox, fra BLDs hjemmeside).

FO-lederen sier at det er allment kjent at barnevernsbarn flytter mye, og at det ikke er uvanlig med flere ulike fosterhjem/institusjoner i løpet av skoleårene. Flytting fører ofte med seg bytte av skole - med de utfordringene det skaper. Det er også et faktum at to tredjedeler av barnevernsbarna ikke fullfører videregående skole. - Derfor er det helt nødvendig at samarbeidet mellom skole og barnevern styrkes. FO har lenge tatt til orde for dette. Det er bra at det, fra i fjor høst, er blitt en skoleansvarlig på alle statlige institusjoner. Samt at regjeringen allerede har bevilget 10 millioner kroner for å gi barnevernsbarn bedre tilpasset skole og utdanning, framholder Mimmi Kvisvik.

Hun understreker at FO har klare forventninger om at det regjeringen så langt har gjort, bare er en begynnelse. - Det trengs mer av både friske penger og folk dersom vi skal lykkes med skolesatsingen for barnevernsbarna. Både lærere og ansatte i barnevernet trenger opplæring i hvor viktig det er å ha tro på og forventninger til barnevernsbarna, og hvordan en tilrettelegger for at de kan lykkes best mulig, framholder Kvisvik.

Les mer i rapporten om Forventninger til barnevernsbarns skolegang

Les intervju med statsråd Solveig Horne i Dagsavisen