Arendalsuka: NRK får strykkarakter etter partilederdebatten i Arendal

FO-leder Mimmi Kvisvik mener at det er et demokratisk problem at ikke sosiale problemer fikk mer oppmerksomhet under valgkampens første partilederdebatt, spesielt under en global pandemi.

– Etter et år hvor sosiale utfordringer har stått i kø, fikk vi en debatt som overhodet ikke tar dette på alvor. Vi risikerer, helt enkelt, at de som ble hardest rammet ikke får den hjelpen de trenger. Etter debatten risikerer vi også at de sitter med en følelse av at partipolitikken ikke tilhører dem, sier Kvisvik

Forbundslederen understreker at de såkalte sofavelgerne er den største velgergruppen i Norge.

– Det største partiet er det ingen stemmer på. Mer enn en av fem velger å ikke bruke stemmeretten sin, mange av disse er personer som har falt utenfor samfunnet. Jeg tror ikke vi får mange av dem til valgurnene etter denne debatten. Det er et demokratisk problem.

I stedet for å rangere debattantenes retoriske ferdigheter skulle FO oppsummere partienes sosialpolitikk etter debatten. De mener strukturen og temaene gjorde dette umulig.

– Skulle vi satt karakter på partilederne måtte nærmest alle få “ikke vurdert”. Vi fikk ikke et vurderingsgrunnlag, rett og slett. Her er det NRK som får stryk, sier Kvisvik.

FO-lederen trekker frem skattedebatten som spesielt problematisk. Hun reagerer på at skattetrykket for hver enkelt fikk dominere, uten at det ble reell debatt om hva pengene skulle brukes på.

– Skatt handler om mer enn bare hvor mye penger staten får inn, det handler om hva den brukes på. Under pandemien så vi at Nav, kommunen og barnevernet slet fordi mange flere plutselig trengte hjelp. Det er politikk som avgjør hvilken hjelp de får, sier FO-lederen.

Hun er redd for at mange tar velferdsstaten for gitt.

– Norge er ett av verdens beste land å bo i, nettopp fordi vi bygget velferdsstaten etter sosialpolitiske prinsipper. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. I hvert fall ikke når politikerne kun diskuterer hvor dyr den skal være.

Tar saken i egne hender

Tirsdag arrangerer FO selv en politisk debatt, hvor de håper på å få svar på hva partiene egentlig ønsker. Kl. 13 går arrangementet “Hvor er det blitt av sosialpolitikken?” av stabelen i Arendal. De mener arrangementet er enda mer treffende etter gårsdagens debatt.

– Når NRK ikke arrangerer en debatt hvor det er rom for å diskutere sosialpolitikk må vi gjøre det selv, sier FO-lederen.

Arrangementet strømmes og kan følges her.

Forbundet vil sette sosialpolitikk på dagsorden frem mot valget 13. September. Kvisvik inviterer statskanalen til å kontakt, dersom de trenger bistand til å arrangere en debatt om sosiale tiltak.

– Vi jobber tett på politikkområdet. Om NRK trenger hjelp til de neste partilederdebattene må de mer enn gjerne ta kontakt, sier hun.