profesjonsrådslederne i FO
PROFESJONSRÅDSLEDERNE: F.V: Marit Selfors Isaksen, profesjonsrådsleder for vernepleierne, Ole Henrik Kråkenes, profesjonsrådsleder for barnevernspedagogene og Hanne Glemmestad, profesjonsrådsleder for sosionomene.

Torsdag 24. september gjennomførte FOs profesjonsråd for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere profesjonsrådsmøter. 

For første gang var de profesjonsfaglige ansvarlige fra FOs fylkesavdelinger invitert til å delta. De ble med i første del hvor informasjon om aktuelle, pågående saker fra profesjonsrådsledere, aktuelle saker fra avdelingene og FO studentene ble presentert. Hensikten med å invitere de profesjonsfaglige ansvarlige fra avdelingene inn i møtet var å legge til rette for bedre kontakt med profesjonsrådet. Profesjonsansvarlige fra om lag halvparten av avdelingene deltok. 

Det ble en god arena for erfaringsutveksling. Både de profesjonsansvarlige og medlemmene i profesjonsrådene fikk mulighet til å løfte inn aktuelle problemstillinger og hente inspirasjon av hverandre. Her ble det løftet utfordringer relatert til nye fylker, anbudsordninger og andre faglige spørsmål. 

Profesjonsrådene har i dag behandlet blant annet:

  • Innspill til FOs høringssvar til nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og barnevernsarbeid. 
  • Tildeling av fagstipend og vurdering av kriterier for fagstipend.
  • Behov for revidering av kompetanseprofiler og annet profesjonsfaglig materiell.

Alle profesjonsrådsmøtene ble gjennomført digitalt, her visualisert med utsnitt fra barnevernspedagogene sitt profesjonsrådsmøte:

profesjonsråd for barnevernspedagoger


LES MER: Disse sakene er viktige for FOs profesjonsrådsledere i 2020