Terje Olav Olsson
LO-sekretær Terje Olav Olsson.

LO taper blant arbeidstakere med høy utdanning. Samtidig vet vi at framtiden vil gi enda flere arbeidstakere med høy utdanning, fortalte han FOs landstyre som i disse dager er samlet på Gardermoen.

LO-sekretæren varslet tøffere konkurranse mellom hovedorganisasjonene om medlemmene.

– Det er det brede samfunnspolitiske engasjementet som skiller LO fra de andre hovedorganisasjonene. Derfor må LO bli et tydeligere alternativ, sa han.

Samtidig kunne han fortelle om et felles samarbeid mellom hovedorganisasjonene for å få mer kunnskap om dem som i dag er uorganiserte, og kartlegge hvordan man kan styrke det organiserte arbeidslivet. Her vil FAFO og AFI legge fram en rapport i løpet av desember.

Med mer enn 21.000 yrkesaktive medlemmer med høyere utdanning er FO et svært viktig forbund i LO, forsikret LO-sekretæren.

Landsstyret i FO samles i disse dager på Gardermoen.
Landsstyret i FO samles i disse dager på Gardermoen.

FO vil ha 30.000 medlemmer innen 2019

Landsstyret fulgte opp dialogen med LO-sekretæren med å diskutere egen rekruttering og medlemsbevaring fram mot FOs landsmøte i 2019 og satte seg som mål å være 30.000 medlemmer innen den tid. Dette betyr at medlemsveksten de to gjenværende året må være betydelig sterkere enn hittil i perioden, ca. 900 medlemmer pr. år.

Tallene viser at dette er fullt mulig. Potensialet for rekruttering, både blant yrkesaktive og blant studenter er betydelig.

– Vi ligger i 2017 an til en vekst på 500 – 600 medlemmer. Dette er selvsagt bra, men vi må altså skru opp innsatsen, både når det gjelder rekruttering og medlemsbevaring, sa nestleder Marianne Solberg Johnsen i sin innledning.

Nestleder i FO, Mariannne Solberg Johnsen.
Nestleder i FO, Mariannne Solberg Johnsen. 

Landsstyret slo fast at FO både må intensivere det «vanlige» arbeidet for rekruttering og medlemsbevaring samt gjennomføre ekstraordinære tiltak. Blant annet skal forbundet gjennomføre tre «FO-uker» hvor rekruttering skal være hovedfokus.