FREMTID: FO-Studentenes nye visuelle profil er preget av farger. Studentene diskuterte engasjert tiltak FO kan ta for bærekraft.
FREMTID: FO-Studentenes nye visuelle profil er preget av farger. Studentene diskuterte engasjert tiltak FO kan ta for bærekraft.

Designbyrået Minsk, som har utarbeidet FOs visuelle profil, gjestet i dag FO-Studentenes årsmøte. Her presenterte designer Kathrine Winther Løkke ulike design FO-Studentene kunne ha glede av i fremtiden. 

— Dere er en viktig del av FO, men dere har også behov for deres eget preg. Dere kan være lekne og kreative ved å ta i bruk sekundærfargene som ligger i den visuelle profilen, sier Katrine Winther Løkke. 

Hun viste hvordan den nye FO-Studentene logoen ville bli: FO-logoen skal stå alene, i mens 'Student' plasseres fritt på flaten, fristilt fra logo. Gjennom presentasjonen kunne man se det nye visuelle trykket.

ny logo FO-Studentene

Tiltak for bærekraft

Ole Henrik Kråkenes fra FOs ledelse gjestet årsmøtet for å presentere FOs Klima- og miljøstrategi. Han var veldig interessert i å få innspill fra studentene, til den endelige planen som skal vedtas på FOs Landstyremøte i desember. 

Dette ble svært godt tatt imot av studentene, da klima og miljø er noe de har engasjert seg for lenge. Det var en bred innspillsrunde som fulgte. Studentene var både opptatt av hva de selv kunne gjøre, men også hva FO som organisasjon kunne gjøre for å ta sitt ansvar i samfunnet. 

Blant innspillene som kom var:

  • Gjennomføre en klima- og miljøkampanje i rekrutteringssammenheng, hvor en trekker frem hva FO-Studentene gjør for miljøet.
  • FO bør oppfordre studiesteder til å ta inn FNs bærekraftmål i studieplanen, slik Høgskulen på Vestlandet har gjort. 
  • FO-Studentene kan redusere bruken av profileringsartikler, og sørge for at produksjonen av disse er etisk- og bærekraftig forsvarlig.
  • At lokallagene kan bruke sine plattformer til informasjonsdeling. Snakke om at artiklene er miljøvennlig produsert, og hvorfor dette er så viktig. 
  • Inspirere og engasjere studenter til å tenke miljøbevisst. Arrangere foredrag hvor konsekvensene for den tredje verden løftes. 
  • Innføre flyforbud som reisemåte i FO sammenheng. 
  • FO bør innføre tiltak hvor de sørger for å klimakompensere for endringer organisasjonen gjør, som for eksempel ny visuell profil.
  • Sette arbeidsforholdene rundt produksjon og utvinning av materiale til grønn industri på dagsorden. 
  • Jobbe for at alle arbeidsplasser har tilgjengelige sykkelparkering og tilgang til kollektivtrafikk. 
  • Innføre at saksdokumenter i FO-Studentene regi er digitale. 

 Ole Henrik Kråkenes og FO Studentene


Ole Henrik Kråkenes noterte flittig under hele innspillsrunden.

— Takk for gode innspill, og hold dette engasjementet oppe! sa han etter å ha lest opp alle innspillene han hadde notert seg. 

Nestleder Emilie Engan Bjørbu har nå ansvar for å samle alle innspill og legge disse frem på FOs Landsstyremøte i desember, hvor endelig klima- og miljøstrategi blir vedtatt. 

— Når denne blir vedtatt blir det ikke et statisk dokument, men noe vi vil jobbe med fortløpende, sa Ole Henrik Kråkenes.