BARNEVERN: FO mener barnevernet skal ha ansvar for barn som flykter alene
BARNEVERN: FO mener barnevernet skal ha ansvar for barn som flykter alene


Norge diskriminerer enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

I forslag til endringer i dagens utlendingslov, foreslår regjeringa at ansvaret for omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år legges til utlendingsdirektoratet. I Norge har alle andre barn lovfestet rett til omsorg gjennom barnevernet. Regjeringens forslag vil legitimere grov forskjellsbehandling og diskriminerende behandling av barn i særskilt sårbare situasjoner.

Det kan ikke FO godta. Derfor foreslår vi at lovforslaget trekkes.

Les hele høringssvaret vårt her (PDF, 21KB)