Dagsavisen logo
Trykket i Dagsavisen 22. januar 2016

 

- Norsk barnevern er under debatt, og det er bra. For Fellesorganisasjonen (FO) er det barnets beste som er utgangspunktet for debatten. Dette er også vårt utgangspunkt når vi hevder at vi ikke er tjent med at barnevern omgjøres til butikk gjennom anbud og konkurranseutsetting, og mener at det bør være ulovlig å ta ut profitt på barnevernstjenester.

- Det er imidlertid viktig for FO at kritikken av kommersialiseringen av norsk barnevern er nyansert. Det er ikke noe belegg for å hevde at de kommersielle barnevernsaktørene leverer tjenester av dårligere kvalitet enn de ideelle eller de offentlige. FO har medlemmer i både private og offentlige institusjoner, og vi vet at de aller fleste aktører tilstreber høy faglig standard, og at de ansatte gjør alt de kan for barnas beste.

Slik starter FO-lederens kronikk som kan leses i sin helhet på Dagsavisens Nye Meninger