Inger Brit Holm, fylkesleder FO Aust-Agder, Iris Anette Olsen, barnevernsleder i Arendal, Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant (SV), Mimmi Kvisvik, leder i FO

Fra venstre: Inger Brit Holm, fylkesleder FO Aust-Agder, Iris Anette Olsen, barnevernsleder i Arendal, Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant (SV), Mimmi Kvisvik, leder i FO.

13. august møtte Kvisvik barnevernstjenesten i Arendal kommune, sammen med stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV).

Det har ikke gått mange år siden barnevernet i Arendal var i krise. Det var høyt sykefravær, høy turnover og stor frustrasjon blant både ansatte og andre. En rekke medieoppslag førte til stor oppmerksomhet. Rådmannen satt inn kriseledelse, det ble satt ned en arbeidsgruppe og fattet vedtak om at man hadde behov for en ekstern evaluering.

Etter evalueringen foretatt av Pricewaterhouse Coopers (PwC), samt grundig arbeid internt, opplever man nå at mange piler peker i riktig retning.

Målrettet arbeid og ekstern evaluering

– Vi har jobbet målrettet og strategisk med å identifisere områder som må forbedres, og en ny undersøkelse foretatt i sommer viser at mye går riktig vei, sier barnevernsleder Iris Anette Olsen.

Hun kunne fortelle at de har kartlagt hvilke verdier de ønsket at organisasjonen skulle være preget av, og deretter undersøkt hvilke verdier i de ansatte opplevde at eksisterte. Den siste kartleggingen viser en klar forbedring.

Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe som har ansvar for oppfølging av barnevernet, det har også vært bevilget midler til flere stillinger. Siden 2013 har antallet stillinger i barnevernet økt fra 29,5 til 40.

– En av suksessfaktorene har også vært at politikere har vist interesse for barnevernets arbeid, sier barnevernsleder Olsen. Hun understreker at de ikke er i mål og at det er behov for fem stillinger til.

Vektlegger kompetanse og faglighet

Til tross for at det har vært en sterk økning i antall saker, har man klart å holde seg til maks 15 saker per ansatt.

– Ikke minst har vi satset mye på kompetanse. Vi har kartlagt hvilken kompetanse vi innehar og hvilken kompetanse vi har behov for fremover. Nå har vi for eksempel et ønske om å tilegne oss mer flerkulturell kompetanse, sier Olsen.

Det blir satset på faglige fellesskap, faglig støtte og  relevant videreutdanning for de ansatte.

FO arrangerer sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) et frokostmøte om viktigheten av kompetanse i barnevernet torsdag 16.08 fra kl 08-10. Les mer her.

Les også kronikk i Dagsavisen om kompetanse i barnevernet.

Har gjort mye riktig i Arendal

FO-lederen møtte først alle ansatte i tjenesten, før det ble invitert til et dialogmøte med ledergruppen. Der ble det vist statistikk og informasjon om utviklingen i barnevernet i Arendal

– Det er svært imponerende å høre om denne «snuoperasjonen» og hvordan ansatte og ledere har opplevd og opplever arbeidssituasjonen sin. Her i Arendal har man gjort mye riktig og ikke minst lyttet til de ansatte og også satset mye på oppfølging av den enkelte saksbehandler, sier Mimmi Kvisvik.

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård lot seg lot seg engasjere og understreket viktigheten av å komme ut og møte ansatte for å skape grunnlag for politikkutvikling.

– En god tjeneste krever nok folk, poengterte Øvstegård.

Mimmi Kvisvik understreker at det er viktig for FO som fagforening å dra på arbeidsplassbesøk og snakke med ansatte om hvor skoen trykker.

– Vi har hatt tradisjon for å besøke barnevernstjenesten i Arendal under Arendalsuka og den endringen jeg har sett de siste tre årene er ganske markant, sier Kvisvik.

– FO ser også fortsatt fram til godt samarbeid med Freddy Øvstegård, SV og andre politikere på Stortinget. Det er avgjørende for å utvikle nødvendig politisk grunnlag for et godt barnevern, avslutter Kvisvik.