Kvisvik slår fast at det er et viktig signal til politikere og andre meningsbærere i det norske samfunnet, når Aftenposten på lederplass inntar dette standpunktet.

- Enslige, mindreårige, asylbarn må først og fremst betraktes som barn og ikke som asylsøkere. I Norge regnes alle som barn frem til de er 18 år. Er du asylsøker, betraktes du ikke lenger som barn etter fylte 15 år. Dette er diskriminerende, hevder Kvisvik som viser til Aftenpostens konklusjon  i dagens leder: «Vi må aldri glemme at det er barn dette handler om».

Les Aftenpostens leder