Barnevernsbarn får ettervern til 25 år, endelig


På fredag sendte regjeringen flere endringsforslag til barnevernloven til Stortinget. I proposisjonen foreslår regjeringen blant annet å gjøre prøveordningen med samtaleprosess i fylkesnemndene varig, innføre krav om årlig rapportering om tilstanden i barnevernstjenesten og øke alderen for ettervern til 25 år. Dette har vært viktige saker for FO i lengre tid.  

LES MER: Endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020)

– Dette er en stor seier for FO. Vi har, sammen med mange andre på barnevernsfeltet, jobbet for et styrket ettervern og heving av aldersgrensen. Dette har vi kjempet for i mange, mange år, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik fornøyd.  

#TAKKMAMMA, #TAKKPAPPA 

Sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) arrangerte Fellesorganisasjonen en vellykket kampanje om temaet i 2018. #Takkmamma og #Takkpappa-kampanjen tok utgangspunkt i alle de små tingene foreldre gjør for barna sine etter de fyller 18 år. Denne hjelpen får ikke barnevernsbarn som må flytte ut av institusjoner eller som mister hjelp eller fosterforeldre fra de blir myndige.  

Bdred støtte til FO
BRED STØTTE: Under kampanjen fikk Fellesorganisasjonen bred støtte fra kjendiser og politikere i Norge. Kampanjen samlet inn 18.000 underksrifter

Kampanjen samlet inn om lag 18.000 signaturer bak kravet om at ungdom i barnevernet må få rett til ettervern til og med fylte 25 år.  

– Ettervern er barnevernets siste mulighet til å hjelpe. Vi startet kampanjen fordi regjeringen jobbet med ny barnevernslov, nå ser vi fruktene av det arbeidet. Jeg håper langt flere barnevernsbarn får den hjelpen og ettervernet de trenger, sier Kvisvik. 

Denne videoen ble sett over 100.000 ganger i forbindelse med kampanjen. 

Langt på vei, men ikke i mål 

Selv om FO er fornøyd med at regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for ettervern hviler ikke forbundet på sine laurbær. Selv om Stortinget trolig vedtar proposisjonen kommer de ikke til å votere over forslagene før senere i år. Forslagene løser imidlertid ikke alle utfordringene i barnevernet heller, mener FO. Forskning viser at barnevernsbarn ikke får den hjelpen de trenger i overgangen til voksenlivet. 

LES MER: Ettervern - Barnevernets siste mulighet til å hjelpe (2018) (PDF, 11MB)

– Vi får tilbakemelding fra mange FO-medlemmer i barnevernet om at de er svært bekymret for barnevernsungdoms overgang til voksenlivet. Vi venter spent på den helhetlige nye barnevernsloven som skal komme til våren 2021, sier Kvisvik. 

FO vil jobbe for at den nye barnevernsloven sikrer ungdom i barnevernet en tydelig rett til ettervern. Dette er mener vi er helt nødvendig for å endre praksis og bedre ettervernet.