Mari Trommald
Direktør i Bufdir, Mari Trommald understreker at barnevernet staten tilbyr må være av kvalitet.

Det var bred enighet om at barn har rett til å bli møtt med kompetanse blant panelet under frokostseminaret. Det bestod av leder i Arbeiderpartiets oppvekstutvalg Cecilie Knibe Kroglund, stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF), stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP), direktør i Bufdir Mari Trommald og Gunn Marit Helgesen styreleder i KS.

Panelet
Fra venstre Vilde Adolfsen leder i LFB, arbeiderpartiets oppvekstutvalg Cecilie Knibe Kroglund, stortingsrepresentant
Geir Jørgen Bekkevold (KrF), stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) og direktør i Bufdir Mari Trommald
og Gunn Marit Helgesen styreleder i KS

Hva med mine rettigheter, som barn i barnevernet?

- Har ikke jeg rett til å bli møtt med kompetanse? spurte Victoria i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Ikke "hvem som helst" kan undervise barna våre, men "hvem som helst" kan ha ansvar for barna i barnevernet. Hun fortalte om sine erfaringer med barnevernet og etterlyste mer vekt på personlig egnethet hos ansatte. 

Victoria fra LFB
Har barnevernsbarn rett til å bli møtt med kompetanse, spurte Victoria fra LFB..

 

Staten tar foreldreansvar - må sikre kvalitet

- Selvfølgelig har dere rett til å bli møtt med kompetanse. Det er foreldre som har ansvar for å oppdra barna våre. Det står i loven. Når staten skal ta over og hjelpe deg – da må vi stille med riktig kompetanse i det offentlige, svarte direktør i Bufdir Mari Trommald.

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Tom Erlend Skaug, var enig. 

- Det er ingen tvil om at det finnes mye kompetanse og erfaring i det norske barnevernet. Samtidig er det bred enighet om at det er kompetanseutfordringer. Det ser vi gjennom tilsyn med barnevernet. Det er mange kompliserte problemstillinger knyttet til brukermedvirking, kommunikasjon og familier i minoritetsmiljøer. Psykisk helse og jus.

Tom Erlend Skaug
Kompetanse i barnevernet er en av våre viktigste prioriteringsområder, fortalte Tom Erlend Skaug.


Kompetanse i barnevernet er en av våre viktigste prioriteringsområder, fortalte Tom Erlend Skaug.

- Det er en klar forventning fra de ansatte i barnevernstjenesten om at de skal få mulighet til å styrke kompetansen sin. Det er en av de viktigste prioriteringene til denne regjeringen. Det er viktig å innføre kompetanseløft i barnevernet. Vi har satt av 80 millioner kroner til dette i årets budsjett, til både kortsiktige og langsiktige tiltak, sa Skaug.

Leder i LFB Vilde Adolfsen sa at vaktmesteren som er innom en gang i måneden på institusjonen du bor på kan være den personen du får mest tillitt til.

- Men det er viktig med riktig kompetanse på beslutningsnivå - de skal bestemme over livet mitt, la hun til.

Vilde Adolfsen
Vilde Adolfsen ledet frokostseminaret i regi av LFB og FO.

LES OGSÅ: Likelønn: Har Island svaret?

 

Høy turnover i barnevernet

- Det er trist å se hvor mange som slutter i førstelinjetjenesten, sa Geir Jørgen Bekkevold (KrF). 

- Først og fremst handler løsningen om å være mange nok med riktig kompetanse slik at man kan sette inn riktig hjelp til til riktig tid, sa Bekkevold.

Styreleder i KS (Kommunesektorens organisasjon) Gunn Marit Helgesen var også bekymret for de ansatte.

- Jeg er bekymret over at 30 prosent slutter årlig. Hva gjør vi feil? Er det mangel på faglig nettverk, arbeidsbelastning? Mange av de har kompetanse og vi trenger dem, sa Helgesen.

 

Panelet
Fra venstre Silje Hjemdal (Frp), Mari Trommald i Bufdir og Gunn Marit Helgesen fra KS.

Helgesen skrøt av de ansatte i barnevernet.

- Jeg har dyp respekt for de som jobber i barnevernet. Det er sannsynligvis en av de mest krevende oppgavene kommunen har. Heldigvis ser vi at kommuner og kommunestyrer tar mer direkte ansvar for tjenesten nå enn tidligere.

LES OGSÅ: Anniken Hauglie: - Jeg er optimist. Nav jobber godt landet rundt

 

Vil ha autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer

Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik pekte på tall fra SSB som viser at kompetansen i barneverntjenesten er svært forskjellig mellom kommuner, og mellom fylker. Fellesorganisasjonen (FO) og Landsforeniningen for barnevernsbarn (LFB) sine medlemmer og tillitsvalgte opplever stadig oftere at det åpnes for å senke kravene for å jobbe i barneverntjenesten.

Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik i FO sa at barn, ungdom og familier har krav på å bli møtt med kompetanse og mener autorisasjon kan sikre dette.

 

- Autorisasjon sikrer et kompetent barnevern og kvalitet i tjenesten. Dette har FO vært opptatt av i 30-40 år. I motsetning til kompetansekrav sikrer ikke dette nivået på utdanning – men det forplikter på det individuelle ansvaret, faglig utvikling og personlig egnethet, sa Kvisvik.