FORNØYD FORBUNDSLEDER: Dette er gode og konkrete forslag som FO har etterlyst lenge.
FORNØYD FORBUNDSLEDER: Dette er gode og konkrete forslag som FO har etterlyst lenge. Foto: Anne M. Odland/Fontene

Rapporten ble overlevert til to statsråder, barne- og familieminister Kjersti Toppe og helseminister Ingvild Kjerkol. Som alltid var det stor interesse for barnevernfeltet så overleveringen var fylt opp av fag- og pressefolk.  

Utvalgsleder Erik Stene innledet med fag og politikk som treffer FO og FOs medlemmer i barnevernet på en god måte.

– FO vil særlig fremheve utvalgslederen sin påpekning av at institusjon ikke er siste utvei, men at det for noen barn er det beste tiltaket. Institusjon må videreføres med bistandsplikt, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.  
Kvisvik sier videre at det er en god bekreftelse etter flere runder hvor institusjon er «stemplet» som siste utvei. For noen er institusjon det aller beste tilbudet når barnets beste legges til grunn.   

Utvalget går inn for å aktivt jobbe med medvirkning. Det pekes på at både barn og unge og ansatte har viktige perspektiver, som trengs for at det skal lykkes med å utvikle barnevernsinstitusjonene.

– Institusjonene skal være trygge hjem for barn og unge som trenger det. Vi merket oss særskilt at FOs kritikk av utvalgets manglende praksisforankring fra ansatte barnevernsinstitusjoner ifølge utvalgsleder hadde resultert i et profesjonsråd. Der har Heidi Brynhildsen (Ideelt barnevern) og Reidar Haug (Bufetat) representert FO, og vi takker for deres innsats og bidrag, sier Kvisvik.

Utvalget foreslår en ny innretning av institusjonsstrukturen med mål om større tilpasninger til barns behov, og tydeliggjør i sitt forslag viktigheten av oppgave- og ansvarsdeling mellom barnevern, helse og justis slik at det utgjør en samlet struktur.

– FO er spesielt fornøyd med at utvalget understreker viktigheten av at spesialisthelsetjenesten tar sin del av ansvaret for de barna som trenger det, påpeker Kvisvik.

FO mener at utvalget har mange gode og konkrete forslag. Forslag som ikke bare handler om barnevernet, men som også handler om helse og kriminalomsorg, for å bygge opp helhetlig tiltak rundt barnet. Dette er kjempeviktig og noe FO har etterlyst lenge. 

– Nå vil vi jobbe videre med og vurdere alle tiltakene i rapporten og imøteser høringen, hvor vi vil legge til rette for at FOs tillitsvalgte og medlemmer kan komme med sine innspill, avslutter Kvisvik.

Utvalgets rapport finner du her