Christian Wiik Kynsveen

Christian Wiik Kynsveen (til venstre) gleder seg til å ta fatt på oppgavene som en del av FOs øverste ledelse.

Kynsveen overtar som leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger og medlem i FOs Arbeidstuvalg (AU), etter at Irmelin Sangolt Tjelflaat trakk seg fra vervet i vår, grunnet helseårsaker. 

Kynsveen er 30 år gammel. Han er utdannet barnevernspedagog i Tromsø i 2010, og har en master i samfunnsvitenskap fra Nord Universitet. I tillegg har 30-åringen en videreutdanning i ledelse og miljøterapi.

Han har jobbet som miljøterapeut og leder i Bodø kommune, i Bufetat og i Tromsø kommune (skole), og vært barnevernskonsulent i Leirfjord kommune siden 2016. Før toppleder-vervet i FO var han nestleder FO Nordland og nestleder i FO-klubben i Leirfjord kommune.

Kynsveen beskrives av valgkomiteen som faglig sterk og med stor arbeidskapasitet. Det legges vekt på at han representerer en ny generasjon FO-ere.

FO ledelsen

Hele den nye ledelsen samlet. Fra venstre: Marit Selfors Isaksen, Marianne Solberg Johnsen, Mimmi Kvisvik, Christian Wiik Kynsveen og Kathrine Haugland Martinsen.

Til Fontene sier Kynsveen selv at:

– Dette er veldig spennende! Jeg gleder meg enormt til å være en del av ledelsen og til å kunne drive en mer framoverlent politikk fra FO. Ikke minst er jeg klar til å kjempe for barnevernspedagogene.

LES MER: Intervju med Christian Wiik Kynsveen i Fontene

LES OGSÅ: Anja Sletteland snakket om seksuell trakassering på FOs landsstyremøte

Dermed er FOs forbundsledelse komplett igjen, med leder Mimmi Kvisvik, nestleder Marianne Solberg Johnsen, leder for profesjonsrådet for sosionomer Kathrine Haugland Martinsen, leder for profesjonsrådet for vernepleiere Marit Selfors Isaksen, og nå leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger Christian Wiik Kynsveen.

Under landsstyremøte ble også Iren Westrum ble også valgt til nytt medlem av profesjonsrådet for vernepleiere.