UTDANNINGENE: FO har gitt innspill underveis i arbeidet med alle tre retningslinjene.
UTDANNINGENE: FO har gitt innspill underveis i arbeidet med alle tre retningslinjene.

De nye Nasjonale retningslinjer for åtte helse- og sosialfagutdanninger ble vedtatt 15. mars og presentert på en implementeringskonferansen tre dager etter.

De nye forskriftsfestede retningslinjene erstatter fra 2020 dagens rammeplaner. De skal være styrende for lokale planer ved de ulike utdanningsstedene. Det skal fortsatt være mulig med lokale tilpasninger, men retningslinjene skal sikre nasjonale beskrivelser av minimum sluttkompetanse for hver enkelt utdanning.

I tillegg bidrar de til å oppdatere utdanningene, i tråd med brukernes og tjenestenes behov.

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider.