Mimmi Kvisvik

Koronaforskriften sier at ansatte som utfører kritiske samfunnsoppgaver fortsatt kan dra på jobb, selv om de har vært nærkontakt med noen som er smittet med coronavirus, forutsatt at de har testet negativt. Fra nyttår gjelder denne bestemmelsen også ansatte i skole, SFO og barnehage.

Les endringene nederst i saken

Det er regjeringen som definerer hvilke oppgaver som er samfunnskritiske. Tidlig jobbet FO for at flere ansatte med sosialfaglig kompetanse skulle defineres som nøkkelpersonell. Her er listen over samfunnskritisk nøkkelpersonell.

Endringene i koronaforskriften betyr at skole- og barnehageansatte kan dra på jobb allerede fra første dag etter nærkontakt, så lenge de kan fremvise en negativ koronatest. De må fortsatt i karantene etter endt arbeidsdag, såkalt fritidskarantene. Den ansatte må også testes på dag 3 og 7 etter nærkontakt. 

Sjekk ressurssiden på Helsenorge dersom du er i tvil om karantenereglene

Kontroversiell endring

Endringen kommer etter råd fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. De mener alle at ansatte i barnehage, skoler og SFO må være unntatt de ordinære karantenebestemmelsene. Målet er å unngå restriktive tiltak som rammer barn og unge. 

Skole

– Det er ingen hemmelighet at barn og unge har hatt det ekstra vanskelig under pandemien. Medlemmene våre gjør en formidabel innsats for å gi trygghet til dem som trenger det mest. Vi må strekke oss for å skåne dem fra inngripende smittevernstiltak, sier Kvisvik.

Både koronakommisjonen, ekspertgruppa og koordineringsgruppa var tydelige på at barn, unge og mennesker i sårbare situasjoner har båret en unødvendig byrde som følge av nedstengningen og smittevernstiltak. 

To tanker i hodet samtidig

Kvisvik mener at samfunnet må trygge både barna og de ansatte.

– Forskriftsendringen kommer fordi vi trenger flest mulig ansatte med rett kompetanse på jobb. Samtidig har det vært en enorm slitasje på de ansatte de siste årene. Hvis vi sliter ut de som står i førstelinjen kan vi risikere at fraværet blir enda høyere og at skolene må stenge på grunn av manglende personell, sier hun. 

FO-lederen mener at det er en sammenheng mellom tryggheten til de ansatte og tryggheten til barna de jobber med. 

– Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Dette henger uløselig sammen. Barn og unge får ikke trygge omgivelser om ikke de voksne også er trygge på jobb. Vi får høre fra medlemmer og tillitsvalgte som føler seg utrygge og er redd for å bringe smitte ut og inn av skolen nå som de er unntatt de ordinære karantenebestemmelsene, sier Kvisvik.

Varslet katastrofe

– Medlemmene våre vet hva pandemien koster. De har stått i førstelinjen i snart to år og delt bekymringen sin fra første dag. Dersom de hadde fått status som nøkkelpersonell da, hadde de stått fremst i vaksinekøen, nå frykter de for å bringe smitte med seg på jobb, sier Kvisvik.

Skole

– Dette er intet mindre enn en varslet katastrofe, legger hun til.

Kvisvik frykter at regjeringen flytter ansvaret for å begrense smitte over på hver enkelt ansatt, fremfor å ta systematiske grep. 

– Pensjonert helsepersonell blir bedt om å stille opp, nå som det trengs flere til å vaksinere og drive smittesporing. Jeg har enda ikke registrert at regjeringen ber pensjonerte sosialarbeidere, pedagoger eller lærere om å melde seg til tjeneste. Det finnes andre måter å sikre nok ansatte, samtidig som man beskytter både barna og dem som jobber med dem, sier Kvisvik.

Hun mener at det nå er opp til politikerne å rydde opp.

Dette er de nye reglene

Her kan du lese endringene i koronaforskriften

Ordlyden i § 6e er endret i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Paragrafen omhandler særskilte unntak fra karantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Endringen medfører at ansatte i barnehage og skole nevnes eksplisitt i forskriften.

Den sier blant annet at “personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder (…) personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l., er unntatt fra smittekarantene etter § 4i i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. For personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære til person som er i isolasjon etter § 7, gjelder unntaket bare dersom de er fullvaksinert, jf. § 3 sjette ledd og bruker munnbind i arbeidstiden.

Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede, er unntatt fra smittekarantene fra første dag, jf. § 4i, i arbeidstiden forutsatt at den ansatte tester negativt med antigen hurtigtest døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Forskriften sier også at arbeidsgiver må planlegge driften av virksomheten for å begrense unntakene i bestemmelsen i størst mulig grad.

Unntak fra karantenebestemmelsene opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjoner med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som smittet av SARS-CoV-2 (coronavirus).

Les hele paragraf 6e her