-Dette ser vi i Norge, og vi hører det samme fra våre naboland, sier Kathrine Haugland Martinsen, leder for seksjonen for sosionomer i FO. -Vi ønsker derfor å sette fokus på myndighetenes ansvar i denne humanitære katastrofen, og har sammen med de andre fagorganisasjonene for sosionomer i Norden skrevet en uttalelse der vi ber myndighetene ta ansvar, sier Haugland Martinsen.

Kvisvik og Haugland Martinsen understreker at sosionomer med sin kompetanse har en særlig forpliktelse til å bistå i flyktningene og asylsøkerne som kommer Norden, og oppfordrer sosionomer til både å hjelpe og å komme med konstruktive innspill for å løse situasjonen i Norge.

Uttalelsen kan du lese her (PDF, 48KB).

NSSK

Nordiske Sosionomers Samarbeidskomité (NSSK) samler sosionomforbundene i Norden, og består av medlemsorganisasjoner fra Island, Færøyene, Danmark, Finland, Sverige, Åland og Norge, her representert med f.v. Per Stöve (HK), Borgny Mohr Nielsen (SRF), Josefine Johansson (SSR), Lars Brandstrup Nielsen (HK), Mimmi Kvisvik (FO), Marjo ôsterberg (Talentia), Kathrine Haugland Martinsen (FO), Minna Autere (Talentia), Carina Laurin Stensson (SSR), Päivi Mâkinen (Talentia), Andreas Kikvik (FO), Maria Runarsdottir (ASWI) og Henrik Egelund Nielsen (DS).