Berit Ås
90 år gamle Berit Ås er sosialpsykolog og SV-politiker. Foto: FO

I 2018 har verden satt søkelys på trakassering av kvinner i arbeidslivet gjennom metoo-kampanjen. FO inviterte derfor professor Berit Ås til FOs kvinnepolitiske nettverkssamling. Ås er berømt verden over for å ha satt navn på de fem klassiske hersketeknikkene. På FOs seminar innledet professoren med å trekke fram èn viktig hovedforskjell på hvordan kvinner har blitt trakassert før og nå.

– Hersketeknikker har kvinner måttet bli utsatt for gjennom mange år, men gjennom dem ble kvinner fremdeles oppfattet som mennesker. Det handlet om hvordan makta kunne såre, ydmyke, undertrykke og overhøre kvinnene i en forsamling eller organisasjon – i et møte eller i medier. Men kvinner var fremdeles mennesker, sa Ås, og la til at gjennom me too-bevegelsen har vi sett en annen trend som sakte har overtatt.

– Kvinner har blitt et objekt. Som kvinne har du blitt noe andre bruker. Du blir tatt på, kløpet, kysset i nakken, tatt på puppene. Dette er et svært alvorlig steg, sa Ås.

– FO er en feministisk organisasjon

Kvinnepolitisk nettverkskonferanse holdes årlig i forkant av konferansen Kvinner på tvers, der mange fra FO pleier å delta.

Marianne Solberg Johnsen
Marianne Solberg Johnsen ledet FOs kvinnepolitiske nettverkskonferanse.

– FO er en feministisk organisasjon med over 85 prosent kvinnelige medlemmer. Derfor er det naturlig at kvinner er et av hovedfokusene våre, sa FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen. 

De fleste fylkesavdelingene i FO har en kvinnepolitisk ansvarlig, og ellers deltok spesielt interesserte fra de ulike avdelingene.

– Det skal drives kvinnepolitisk virksomhet i hele organisasjonen vår. Da trenger vi av og til påfyll, inspirasjon og man kan gå ut igjen med litt mer guts. Derfor har vi kvinnepolitisk nettverkskonferanse, sa Solberg Johnsen.

Nestlederen i FO fortalte at fag- og profesjonsforbundet, etter me too-kampanjen, utarbeidet retningslinjer for seksuell trakassering i FO sentralt. Hun er også med som FOs representant i et LO-utvalg som ferdigstiller en rapport når det gjelder me too.

– Vi har sett på hvordan LO og forbundene kan motvirker seksuell trakassering, og rapporten vil bli noe alle forbundene må forholde seg til.
 

Camilla Stoltenberg: Kjønn svært avgjørende for skoleprestasjoner

 

Camilla Stoltenberg
Camilla Stoltenberg holdt foredrag på FOs kvinnepolitiske nettverkskonferanse. Her med FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen.

Direktør for Folkehelseinstituttet og leder for ekspertutvalg for kjønnsforskjeller i skolen, Camilla Stoltenberg, snakket om gutter i skolen. Hun sa blant annet at kjønn er viktigere for skoleprestasjoner enn klasse og sosial bakgrunn.

LES MER I MORGENBLADET: Er klasse viktigere for skoleprestasjonene enn kjønn?

Flere av deltakerne på FOs kvinnepolitiske nettverkskonferanse var svært fornøyde med foredragsholderne og skrøt av fellesskapet som FO legger til rette for. De understrekte at kampen for kvinners rettigheter i arbeidslivet er svært aktuell.