FO vokser, og vi har nå takket være medlemmene og tillitvalgtes innsats passert 32 000 medlemmer!
JUBLER FOR VEKST: FOs ledelse: f.v: Marianne Solberg (nestleder), Marit Isaksen (profesjonsrådsleder for vernepleierne), Mimmi Kvisvik (leder), Hanne Glemmestad (profesjonsrådsleder for sosionomene) og Ole Henrik Kråkenes (profesjonsrådsleder for barnevernspedagogene).

Takket være en fenomenal innsats fra medlemmer og tillitsvalgte i FO har forbundet nå over 32 000 medlemmer.

– Det er gledelig å se at stadig flere ser FO som et relevant forbund for dem. FO er blitt en tydelig politisk aktør, med flere politiske gjennomslag i ny regjeringsplattform. Disse vil få betydning for våre medlemmers arbeidshverdag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun mener arbeidslivet generelt har utviklet seg i en retning som gjør at den enkelte arbeidstaker ser viktigheten av å være organisert.

– FO er nå mer synlig når vi fremsetter krav på vegne av medlemmene, og dette fører til at vi vinner frem i lønnsforhandlinger. Alt dette bidrar til den veksten vi ser i FO nå, sier Kvisvik. 

Bidra til et FO i vekst - Bli med i FOs vervekampanje! Verv en kollega – få et gavekort.

Men hva betyr det egentlig for deg som medlem, hvor mange medlemmer FO har?

Hva du som FO-medlem tjener på at vi vokser:

  • Bedre gjennomslag i lønnsforhandlinger både sentralt og lokalt.
  • Større og sterkere klubber lokalt på arbeidsplassen gir mer mulighet til å påvirke arbeidsforholdet.
  • Flere medlemmer gir flere tillitsvalgte, som igjen gir deg som enkeltmedlem tettere oppfølging og bistand i din arbeidshverdag.
  • Flere kurs og faglige tilbud lokalt der du som medlem bor.
  • Større faglig sosialt fellesskap.
  • Mer innflytelse på strukturnivå. 

Hva alle FO-medlemmer tjener på at vi vokser:

  • Å være i vekst viser at FO er en aktuell fag- og profesjonsforening å regne med. At flere yrkesaktive med våre profesjoner ser FO som sitt relevante forbund gjør at vi lyttes til i samfunnet. 
  • Jo flere medlemmer FO har, jo mer slagkraft har vi bak kravene våre i lønnsforhandlinger. Jo flere medlemmer FO kan ta ut i streik, jo mer sannsynlig er det at arbeidsgiver møter oss i kravene.  
  • De fleste barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere arbeider et sted hvor lønns- og arbeidsforhold er gjenstand for politikk. Jo flere profesjonsutøvere FO snakker på vegne av, jo mer lytter politikerne til FOs krav for å bedre disse.  
  • FOs medlemmer jobber i tjenester hvor hele rammeverket er politisk. FO-medlemmers faglige vurderinger av hvordan tjenestene bør utformes, får også større tyngde i det politiske landskapet.  

Så enkelt: Bare spør 

En Fafo-undersøkelse viser at halvparten av uorganiserte arbeidstakere i Norge aldri har blitt spurt om å bli med i en fagforening. Derfor kjører FO nå en vervekampanje hvor målet er at alle potensielle yrkesaktive medlemmer skal ha blitt spurt av en kollega om de vil bli FO-medlem. Vi verdsetter all den innsatsen våre flotte medlemmer og tillitsvalgte gjør for å sørge for at kollegaer blir medlemmer i FO. 

Spør din kollega om å bli medlem, slik at FO kan ta vare på hen, som tar vare på andre.

LES MER: Vilkår for FOs vervekampanje.