Inviter FO-ledelsen på kaffeprat
TIMEBOOKING: Vi i FO-ledelsen har satt opp ti møter på inntil en time, hvor vi ønsker å prate med dere. Møtene finner du lenger nede i saken.

I forbindelse med arbeidet med tillitsreform i offentlig sektor har vi fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer om en arbeidshverdag preget av for mye byråkrati og for lite tid til faglig utøvelse. Vi har hørt om unødvendig skjema-velde, telling, måling og rapportering, som stjeler dyrebar tid.

Vi vil gjerne ut og besøke dere, og høre fra dere på arbeidsplassene hvordan dere opplever arbeidshverdagen. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å invitere oss i FO-ledelsen til uformell og hyggelig kaffeprat med medlemmene, via møtebookingen under.

Forslag til tema vi gjerne ønsker å høre mer om:

  • Får du brukt din faglige kompetanse i din arbeidshverdag?
  • Opplever du at lederne dine stoler på din fagkompetanse?
  • Opplever du å få medvirke på din arbeidshverdag og systemet rundt denne?
  • Er det noe du ville endret på ved måten arbeidsoppgavene blir løst?
  • Andre tema dere ønsker å ta opp om deres arbeidshverdag.

Timebooking
 

Alle tidspunktene er nå booket. Takk for interessen!

Ved å klikke på en av tidspunktene kommer du til en e-post som går til FO-rådgiver Rune Soma, som videre vil kalle inn til Teams-møte. Ved spørsmål ta kontakt via mail til Rune.Soma@fo.no.

Vi gleder oss til å endelig møte dere igjen, selv om det må bli på en digital flate. 

Vennlig hilsen oss i FO-ledelsen