Brudd i forhandlingene med Kirkelig Arbeidsgiverforening (KA)

 

Forhandlingene har vært krevende, og partene stod i utgangspunktet langt ifra hverandre. FO har 17 medlemmer i tariffområdet. 

Ønsket lederlønn flyttet til lokale forhandlinger

Grunnlaget for bruddet var at KAs siste tilbud ikke var akseptabelt. For FOs del var det kravet om nye lederlønnsbestemmelser som ble avgjørende. Bestemmelsen flytter hele lønnsdannelsen for ledere fra kollektive forhandlinger til lokale forhandlinger.

Bestemmelsen kan potensielt ramme mange, fordi den skal romme alle osm har delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar. FO mener det er behov for nærmere utredninger om hvor stort omfang dette vil få.

For de øvrige i Unio, YS og LO var det også avgjørende at deres krav om å fjerne alternativ 1-5 for kantorene ikke ble etterkommet.

Meklingsoppstart i august

Neste steg i prosessen er å melde plassoppsigelse og sende melding til riksmekleren. Av hensyn til ferieavvikling gjøres dette først i august. FO vil komme tilbake med mer informasjon da.