Kathrine Haugland Martinsen

Kathrine Haugland Martinsen er FOs forhandlingsleder i statsforhandlingene. Her fotografert før forhandlignene 28. april.

LO stat, Unio og YS har sammen brutt forhandlingene med staten. Neste steg er mekling, med frist 23. mai kl 24:00.

- Tilbudet ble aldri bra nok. Blant annet på fordeling og likelønn, sier LO Stats leder Egil André Aas.

Gjelder 2300 FO-medlemmer

Dette oppgjøret gjelder ansatte i staten, og omfatter omlag 2300 av FOs medlemmer.

De fleste av disse jobber innenfor barne-, ungdoms- og familievernet, i kriminalomsorgen, ved høyskoler og universiteter og ved NAV-kontor.

Likelønn avgjørende for FO

De siste ti årene har likelønnsutviklingen vært positiv, med unntak av i fjor. 

- Vi strakk oss langt, men ble ikke møtt på noen av våre viktigste krav. For FO har det vært spesielt viktig å rette opp i likelønnsutviklingen, men tilbudet fra staten bidro ikke til dette, sier Kathrine Haugland Martinsen.

- Mange ansatte i staten har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Staten har ikke vist vilje til å kompensere dette, det er skuffende, sier Egil André Aas.