- Vi gikk inn i disse forhandlingene med et ønske om å bli enige, men de kravene vi ble møtt med gjorde det helt umulig å finne en løsning. Jeg er skuffet over at vi havner hos Riksmeklingsmannen med så stor avstand mellom tilbud og krav. Dette blir garantert noen tøffe runder i ukene framover, sier LO Stats leder Tone Rønoldtangen. FO er ett av flere forbund som forhandler med staten via hovedsammenslutningen LO Stat.

Les hele pressemeldingen fra LO Stat