Vernepleiere gir mestring i eget liv

– Vi slår fast at menneskerettighetene til folk med utviklingshemming har vært for dårlig håndtert lenge, og det skal vi snu. Det er den overordnede marsjordren nå, sa likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Fontene da hun la frem stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter.

Meldingen, og behandlingen av den, er viktig for å sikre like rettigheter for personer med utviklingshemming i Norge. Som en del av arbeidet med stortingsmeldingen, ble FO invitert til å være medarrangør på NFU-konferansen som avholdes 15. mars 2023. Konferansen er gratis og handler om hva som skal til for bedre samfunnsinkludering. FO oppfordrer alle som er opptatt av temaet til å delta.

Konferansen avholdes på Nationaltheatret Konferansesenter 15. mars, kl. 9-15.

Meld deg på her

Se programmet

 • Velkommen v/ NFUs forbundsleder Tom Tvedt
 • Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterer Meld. St. 8
 • Hva gjør Høyre for en bedre hverdag for utviklingshemmede?
 • Hilsen fra Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen
 • Historiske perspektiv v/ Jan Tøssebro, professor NTNU Samfunnsforskning
 • Presentasjon om TV BRA v/ daglig leder Camilla Kvalheim
 • Inkluderende arbeidsliv v/ Fagforbundet, FO, ASVL, Fellesforbundet og LO
 • Gode eksempler på inkludering i arbeidslivet og høyere utdanning
 • Partidebatt mellom representanter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget
 • Oppsummering fra partiene
 • Avslutning v/ NFUs forbundsleder Tom Tvedt

Henriette H. Hansen og Thea K. Åmelfot er konferansierer.

Bruker- og fagorganisasjonene er enige om tiltak

Da stortingsmeldingena kom i november, ønsket FO et samarbeid med relevante bruker- og fagorganisasjoner. Målet var å sende et felles høringssvar som alle organisasjonene kunne stille seg samlet bak. Som tenkt – så gjort. Du kan lese høringssvaret her

LES MELDINGEN: Menneskerettar for personar med utviklingshemming – det handlar om å bli høyrt og sett

Organisasjonene som stilte seg bak det felles høringssvaret:

 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Fagforbundet
 • Stiftelsen SOR
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
 • Norges Handikapforbund (NHF)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)