Leder for FO-studentene, Kristin Aldrige og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
SAMARBEID: Leder for FO-studentene, Kristin Aldrige og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen diskutere rekruttering hos dem med høyere utdannelse.

– LO må være for alle, dersom vi skal beholde samfunnsposisjonen vår, sa FO-studentenes leder, Kristien Aldrige under debatten i Arendalsuka.

Stadig flere av arbeidstakerne i Norge har gått på høyskole eller universitet, samtidig som den tradisjonelle arbeiderklassen krymper. LO ønsker å være en sterk aktør i fremtiden og sikre et trygt og godt arbeidsliv med anstendig lønn for alle. For å lykkes med dette må vi ha høy organisasjonsgrad, og da må LO rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning.

Onsdag 14. august møtte Aldridge i debatt med temaet “Hvordan organisere flere med høyere utdanning?”. Under debatten ble alle bedt om å si noe om hvordan deres forbund kan bidra til at LO rekrutterer flere med høyere utdanning. Aldridge var tydelig på at FOs bidrag ligger i å dele erfaring og kompetanse.

 

FOs bidrag til rekruttering

Paneldebatt under Arendalsuka med FO-studentenes leder og andre forbund

PANELDEBATT: (f.v.) Kristin Aldridge (leder i FO-studentene), Kjersti Barsok (forbundsleder i NTL) og Hans Ole Rian (forbundsleder i CREO). 


Vi er gode på rekruttering og medlemsbevaring i FO. Vi har to suksessfaktorer som sikrer dette: En sterk faglig identitet og en sterk studentorganisasjon – sa Aldridge.

Aldridge trakk særlig frem FO-Studentenes lokallag for å beskrive viktigheten av aktivitet for medlemmene dersom man vil rekruttere.

– Lokallagenes styre har som hovedoppgave å gjøre FO kjent blant studentmassen og bygge opp faglig identitet hos studentene. Dette er med på å skape en opplevelse av at studentenes faglige identitet som helse- og sosialarbeidere og forbundsidentiteten deres til FO, henger sammen. Dette trekker folk inn i organisasjonen, og å forbli FO-medlem er for de fleste et naturlig valg etter studietiden,  forklarte Aldridge.

FO-Studentene gis mer plass i FO enn de fleste LO-forbund gir til sine student- eller ungdomsmedlemmer. FO har studentrepresentanter i de fleste organer, råd og utvalg og på FOs landsmøte, forbundets høyeste beslutningsorgan, har FO-Studentene den nest største delegasjonen.

– Å få plass og makt gir studentene reell mulighet til å påvirke organisasjonen, og det er motiverende for våre aktive studentmedlemmer å ta verv når det gir dem reell innflytelse, sa Aldridge. 

De som engasjerer seg gjennom FO-Studentene ender ofte opp som tillitsvalgt på arbeidsplassen eller tar andre viktige verv i FO når de siden er yrkesaktive medlemmer. Dette gjør at å gi studentene innflytelse i FO er en god investering for å bygge opp tillitsvalgtapparatet og organisasjonen for fremtiden.

Aldrige er en av dem som har engasjert seg mye i FO-Studentene, både i lokallaget i Lillehammer, i FO-Studentenes kontrollkomite og nå som leder.
 

FO og LO er sterke sammen

Det finnes andre hovedsammenslutninger enn LO, og det er ingen tvil om at det er profesjonsforbundene som vokser mest.  Dette er fordi profesjonsforbundene tilbyr et faglig fellesskap til sine medlemmer, noe mange LO-forbund er for dårlige på, forklarte FOs studentleder under debatten.

– Hvis LO vil henge med i kappløpet om å organisere medlemmer med høyere utdanning, må vi prioritere å bygge sterke faglige nettverk og legge til rette for faglig utvikling hos medlemmene i større grad enn vi gjør i dag.

– Dette begynner i studietiden mens studentene fortsatt leter etter sin faglige identitet. Den skal de finne hos oss. Dette er FO gode på, og det har vi lyst til å være med å bygge opp i LO, dersom LO er klare for å gjøre investeringen som kreves.

Vi trenger at LO er en god hovedorganisasjon også for oss, som løfter saker vi er opptatt av og som kjemper våre kamper. Vi kan ikke bare be de uorganiserte om å komme til oss. Vi må klare å gjøre oss attraktive for dem vi ønsker å organisere, sa Aldridge avsluttende i sitt debattinnlegg.