NOU overleveres helseminister Bent Høie
KUNNSKAPSGRUNNLAG: Utvalgsleder, Kari Paulsrud overleverte utredningen til helseminister Bent Høie.


Autisme- og touretteutvalget leverte 6. februar NOU 2020: 1 som kan bedre tjenestetilbudet til personer med autisme og Tourettes syndrom.

I FOs innspill til utvalget var det viktig å få fram vernepleiernes unike kompetanse i tjenestene til personer med nevroutviklingsforstyrrelser og behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Utvalget anbefaler at det innføres lovkrav om vernepleiere i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Utvalget trekker også fram at vernepleierne er den faggruppen som har kompetansen som kreves i arbeidet med personer med autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom.

– Dette er en viktig seier. Det er verdt å merke seg at dette er det eneste nye lovkravet fra utvalget, sier Marit Isaksen i FO-ledelsen.

LES UTREDNINGEN HER: NOU 2020: 1 – Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

NOU 2020: 1