Mimmi Kvisvik
FORTSETTER: FO-leder Mimmi Kvisvik mener arbeidet fortsetter for å få innført en reell rusreform i Norge

Helse- og omsorgskomiteen innstilte i forrige uke på å stemme ned regjeringens rusreform. Samtidig foreslo de at politiet ikke skal straffeforfølge mennesker som ruser seg dersom de tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, at bruk og besittelse sperres fra rullebladet etter tre år og ber regjeringen gjennomgå praksisen knyttet til å frata rusavhengige førerkort.  

– Dette er skuffende. Dette er ingen rusreform, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

LES FOs INNSPILL: Høringsinnspill fra Fellesorganisasjonen (FO)

– FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber i forskjellige tjenester knyttet til ungdom, rusavhengighet og rehabilitering. Det har vært et stort engasjement for rusreformen i vår fagforening. Reformen skulle erstatte straff med hjelp, det gjør ikke Stortinget i dag, sier Kvisvik. 

Sosialfaglig kompetanse 

I merknadene til forslaget skriver Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp om behovet til å lytte til de som «faktisk jobber med ungdom». Kvisvik mener at dersom man vil lytte til de som jobber med ungdom, burde man lyttet til langt flere enn kun helsesykepleierne.  

– FO har svært mange medlemmer som jobber med ungdom i oppsøkende tjenester, skolen, fritidsklubber, barnevernet, rusomsorgen og Nav. Vi opplever ikke at disse er lyttet til, sier Kvisvik.  

FO støttet rusreformen slik den ble lagt frem, men påpekte samtidig mangler og kom med konkrete forslag på tiltak som ville styrket rusarbeidet blant ungdom. Kvisvik mener Regjeringen har forstått noe viktig, men mener at rusreformen manglet en satsning på sosialfaglig kompetanse.  

LES OGSÅ: Dette mener FO om rusreformen

– Sosiale utfordringer trenger sosialfaglig kompetanse. Dette er fagfolk som ikke bare skal jobbe med behandling, men også hjelpe med bolig, skole, jobb, aktiviteter og andre sosiale utfordringer. Når vi skal erstatte straff med hjelp må vi sørge for at de ansatte har kompetansen til å iverksette riktig hjelpetiltak, sier Kvisvik. 

Flere gode tiltak 

Helse- og omsorgskomiteen foreslo også flere tiltak for å bedre behandlingstilbudet for rusavhengige forrige uke. FO-lederen støtter blant annet at Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal ha rusfaglig kompetanse og forslaget om en egen ettervernsreform.  

LES KOMITEENS INNSTILLING: Komiteens tilråding

– Flere av disse forslagene er bra for mennesker som lever i rus og forslag som vi støtter. Likevel er det langt igjen før vi kan kalle det en rusreform. Arbeidet fortsetter, avslutter hun.  

Er du enda ikke medlem av FO?

Bli medlem