Landsmøte

Landsmøtet er FOs øverste organ og avholdes hvert fjerde år. I år arrangeres landsmøtet på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. Det er syvende gang FO avholder landsmøte, som før het kongress. 

– Åpningen av landsmøtet skjer onsdag 20. november kl. 10.00. Det blir en festdag med musikk, hilsningstaler og lansering av FOs nye visuelle profil. I tillegg skal vi lansere nye profesjonsbøker og en rapport om vold og trusler som vi har samarbeidet med Fafo om, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
 

Velger ny ledelse

På landsmøtet velges blant annet landsstyret og arbeidsutvalget (AU). AU består av forbundsleder, nestleder og tre medlemmer med profesjonslederansvar. Arbeidsutvalget er forbundets daglige politiske ledelse.

Landsmøtet består av 157 delegater fra FO-avdelingene, 12 studentdelegater og landsstyrets medlemmer. Ledere for yrkesetisk råd, kontrollkomite og valgkomite møter med talerett, mens lederen for faggruppene også kan møte med talerett.

Delegatene skal være valgt innen 1. oktober.

– Vi gleder oss til landsmøtet og ønsker alle delegater velkommen, sier Kvisvik.

Les også: Kvisvik innstilt på fire nye år som FO-leder


Disse sakene skal behandles

FOs landsstyret skal ha sitt innstillingsmøte for sakene landsmøtet skal vedta 8. til 10. oktober. Disse sakene skal behandles:

  • Prinsipprogram og vedtekter for FO
  • Økonomiske føringer for neste landsmøteperiode
  • Størrelse på kontingent
  • Organisasjonsutvikling  
  • Politiske uttalelser
  • Tre prioriterte strategier for arbeid i kommende periode.
  • Andre forslag innsendt fra organisasjonen

Se også: fo.no/landmote