Dette mener FO om helse- og omsorgsministerens sykehustale 2022
SAMARBEID: FO-leder Mimmi Kvisvik og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under det rusrepolitiske heldagsseminaret FO arrangerte sammen med Arbeiderpartiet på Stortinget i 2020.

Tirsdag 11. Januar holdt den nye helse- og omsorgsministeren sin første sykehustale. I talen presenterte hun sine forventninger og styringsbudskap til sykehusene for året som kommer. 

Her kan du se Ingvild Kjerkols sykehustale fra 11. januar 2022.

I talen fikk pandemien naturlig nok stor plass, og det ble lovet 1,5 milliarder ekstra til sykehusene for å holde kapasiteten oppe. Det ble klart at det skal satses på sykepleiere og jordmødre.  

Snevert ekspertutvalg 

Kjerkol trakk frem den nylig nedsatte helsepersonellkommisjonen som skal sørge for at vi har riktig kompetanse i helsetjenestene i årene som kommer. Sammensetningen av denne bekymrer FO-leder Mimmi Kvisvik. 

− Vi er glade for at kompetansen i helsetjenestene skal vurderes av helsepersonellkommisjonen, men vi er svært bekymret for at sammensetningen av kommisjonen ikke har bred nok kompetanse i og med at ingen av medlemmene har sosialfaglig bakgrunn. Vi skal likevel sørge for at FOs innspill skal bli hørt, sier Kvisvik.  

Misbruk av kompetanse

Det er kritisk mangel på intensivsykepleiere i Norge. Et viktig grep som kan gjøres allerede nå, for at sykepleierne skal få tid til å gjøre det viktige arbeidet sitt, er å satse mer på andre profesjoner i helsetjenestene. I dag bruker sykepleiere tid på å sette seg inn i sosialfaglige oppgaver som stønadsordninger og koordinering av helse- og sosialtilbudet til pasienten. 

− Dette er misbruk av kompetanse. Gode helsetjenester krever bred kompetanse, både helse- og sosialfaglig. Ved å ansette flere sykehussosionomer kan vi sørge for en betydelig avlasting for intensivsykepleierne, og sikre en behøvd tverrfaglighet, sier Kvisvik.  

Her får FO støtte fra Norsk sykepleierforbund. Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder for NSF, løfter frem sosionomene som en profesjonsgruppe som kan bidra til å avhjelpe personellmangelen i helsetjenestene. I Nettavisen denne uken skriver to sykehussosionomer om hvordan Sverige har langt mindre press på sine intensivavdelinger, fordi sosionomene her tar seg av praktiske oppgaver og problemstillinger de har kompetanse for å utføre.  

LES MER: La oss lære av Sverige: Ansett flere sosionomer.

Nytt finansieringssystem og tillitsreform

Mange gode signaler kom fra Ingvild Kjerkols sykehustale: Det skal satses på gode offentlige tjenester, fritt behandlingsvalg skal avsluttes, faste og hele stillinger skal være målsettingen, og det skal satses på tverrfaglighet.

Det ble også trukket frem at manglende finansieringssystem for samarbeid på tvers ikke skal stå i veien for gode pasientforløp, og at en tillitsreform her vil muliggjøre dette. 

– Våre medlemmer i spesialisthelsetjenestene sier de ikke kan ha samtaler med en pasient samme dag som legen, fordi det da går ut over finansieringen. Slik kan det ikke være, og vi ser derfor positiv på signalene om et bedre finansieringssystem og en tillitsreform, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Et økosystem i balanse  

Den forrige regjeringen innførte «Den gylne regel», som innebar at veksten i psykiske helsetjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være større enn i somatikken. I sin tale sier helse- og omsorgsministeren at denne regelen skal erstattes med styringsmål.  

– Den gylne regel var et godt tiltak, men har ikke fungert slik det var tenkt. Det blir interessant å følge med på hva styringsmålene innebærer, sier Kvisvik. 

FO-lederen er fornøyd med de overordnete signalene i talen, men lover hun skal følge nøye med på hva dette betyr i praksis.  

– Kjerkol sa i talen at «helsetjenesten er et økosystem som må være i balanse», men samtidig fokuserte ministeren i liten grad på sosialfaglige perspektiver. FO skal i alle fall sørge for at hun ikke glemmer FO-medlemmenes kompetanse i det videre arbeidet, avslutter Kvisvik.  

Les talen her: Sykehustalen 2022: Vi skal styrke vår felles helsetjeneste.