Dette er en invitasjon til deg som er kritisk samfunnspersonell i Norge om å bli med i en undersøkelse om kritisk personells psykiske helse før, under og etter krisetider.

Lenke til undersøkelsen og mer informasjon om studien finner du her.

COVID-19 pandemien viste at personer med kritiske samfunnsfunksjoner (f.eks. sosionomer, vernepleiere, leger, og sykepleiere) kan være en utsatt gruppe under krisetider og pandemiske perioder. Derfor har denne undersøkelsen som mål å kartlegge kritisk personells psykiske helse før og under slike perioder, for å bedre verne om deres mentale helse og velvære ved slike situasjoner i fremtiden

Dine svar er viktige i forståelsen av hvordan psykisk helse hos kritisk samfunnspersonell kan påvirkes av kriser, i tillegg til hva som fremmer velvære hos kritisk personell over tid.

Forskere ved Universitetet i Oslo og Modum Bads Forskningsinstitutt står bak prosjektet. Prosjektet er godkjent av regional etisk komité (REK; godkjenningssnummer: 522020).