Som FO-medlem kan du tegne gunstige strømabonnement

Strøm er en viktig del av hverdagen vår, men å velge en god strømavtale er ikke nødvendigvis så enkelt. Som FO-medlem har du gjennom fordelsprogrammet LOfavør tilgang på to gunstige strømavtaler; LOfavør garanti, og LOfavør Spotpris. 

LOfavør Garanti

En forutsigbar strømavtale med prisgaranti. Med denne avtalen får du en forutsigbar og rimelig strømavtale som sikrer deg mot høye pristopper. Prisen fastsettes for minimum to uker frem i tid. Det betyr at dersom det blir prisendring får du varsel minimum 14 dager før, slik at du alltid vet hva du skal betale.

Avtalen passer for deg som:

  • Vil ha en trygg og forutsigbar strømavtale
  • Vil ha samme strømpris hele døgnet

Se tilbud og bestill 

Prisinformasjon
I perioden 1. oktober til 31. desember har avtalen et pristak på 147,90 øre/kWh. Vi garanterer altså at du ikke betaler mer enn denne maksprisen uansett hva som skjer i strømmarkedet.

Strømpris: 122.90 øre/kWh
Månedlig fastbeløp: 15.00 kr/mnd
Rabatt: -2.00 øre/kWh
I strømprisen er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

LOfavør Spotpris

Spotavtale som normalt gir billig strøm over tid. Med denne avtalen får du ganske enkelt strømmen din til spotpris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid. Spotpris passer for deg som:

  • Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst
  • Ønsker en rimelig strømavtale over tid
  • Vil bruke Fjordkraft-appen til smart strømstyring

Se tilbud og bestill 

Prisinformasjon
Du får strømmen til spotpris. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

Månedlig fastbeløp: 15.00 kr/mnd
Påslag strøm: 3.83 øre/kWh
I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.