MEDLEMSFORDEL: Oppfyller du kravene får du godkjent videreutdanning og tilleggskompetanse av FO. Som medlem får du gratis behandling av søknad.
MEDLEMSFORDEL: Oppfyller du kravene får du godkjent videreutdanning og tilleggskompetanse av FO. Som medlem får du gratis behandling av søknad.

Vi gratulerer alle våre medlemmer som har fått innvilget godkjenninger av Godkjenningsutvalgene i FO. Lenger nede i saken kan du se fullstendig oversikt over alle som nå har fått godkjenning av spesialkompetanse, som kliniker, veileder og klinisk spesialist.

FO oppfordrer alle med relevant bakgrunn til å søke våre godkjenningsordninger!
Er du barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier med videreutdanning eller tilleggskompetanse? Få den vurdert av FO.

Alle FOs godkjenninger gis med støtte fra Helsedirektoratet. Behandling av søknader er gratis for medlemmer i FO. Er du ikke medlem i FO kan du fortsatt søke om godkjenning, men da må du betale et behandlingsgebyr.

FOs godkjenningsordninger

FO tilbyr fire ulike godkjenningsordninger. Les mer om kriteriene for de ulike ordningene og hvordan du går frem få å søke her:


Søk FO om godkjenning av kompetanse


Nye søknader behandles i høst. 

FO gratulerer søkere!

FO har godkjent 116 søkere. Her finner du en fullstendig oversikt over godkjenningene som har blitt innvilget. Vi gratulerer hver og især.

Seksjonen for barnevernspedagoger


Følgende er blitt godkjent faglig veileder:

Torni Elisabeth Børresen, Maria D. Stensvik Eriksen, Cecilie Granhøy, Maria Haugom, Hilde Williamson Hembre, Hanne Brydøy Hope, Kirsten Lehrmann, Tina Lisø, Maja Bjørset Lund, Anne May Tuntland Melby, Tove Kalstø Milje, Christin Nesle, Ine Nyen, Silje Sprakehaug, Anne Mari Helgø Swan-Rørvik, Anette Frisenfeldt Thrana, Trude Fivelsdal Torstensbø, Mette Vik

Følgende er blitt godkjent barnevernspedagog med spesialkompetanse:

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i psykisk helse og rusrelaterte problemer: Jonas Bjarne Ween

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i psykisk helsepedagogikk:
Anne Mari Helgø Swan-Rørvik

Følgende er blitt godkjent klinisk barnevernspedagog:

5 års klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse:
Wenche Helgemo, Ann-Kristin Knutsen, Tove Kalstø Milje, Anette Frisenfeldt Thrana, 

5 års klinisk videreutdanning i familieterapi/familieterapi og systemisk praksis:
Stian Solli Aas, Cecilie Granhøy, Maria D. Stensvik Eriksen, Hilde Williamson Hembre, Tina Lisø, Ine Nyen, Line Charlotte Slettemyr, Trude Fivelsdal Torstensbø,

5 års klinisk videreutdanning i psykisk helsearbeid:
Anne May Tuntland Melby

5 års klinisk videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse:
Maria Haugom

Psykososialt arbeid med barn og unge:
Susanne Vikse

5 års klinisk videreutdanning i kognitiv atferdsterapi:
Maja Bjørset Lund

5 års klinisk videreutdanning i miljøterapi:
Hilde Williamson Hembre

Følgende er blitt godkjent klinisk spesialist:

Klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse:
Elisabeth Meyer Lugg, Tove Kalstø Milje, Cecilie Reed, Hanne Svenningsen

Klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis:
Tina Lisø, Line Charlotte Slettemyr

Klinisk spesialist i miljøterapi:
Anne Lise Drage


Seksjonen for sosionomer


Følgende er blitt godkjent faglig veileder:

Martine Høy Berg, Margunn Iren Bjørgå, Maria Bostad Dahl, Kjersti Grannes, Hildegunn Grytten, Maria Hagen, Ann Kristin Holten, Heidi Halvorsen Høiberg, Merethe Semb Inglish, Solveig Helene Kvernstuen, Berit Fiske Mjelve, Marianne Narum, Aase Elisabeth Nilsen, Wenche Lisbeth Pedersen, Elise Lie Pettersen, Janne Kristin Solli, Cecilie Storesletten, Jennifer Syddall, Olav Koppang Sævareid, Steinar Tislevoll, Isabelle Meyer Vachaud, Line Kysnes Vennesland, Mona Vådal, Rakel Maria Helen Huseby Wollbakk.

Følgende er blitt godkjent sosionom med spesialkompetanse:

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i vold og traumatisk stress:
Hiam Al-Falah

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i psykisk helsearbeid:
Eileen Oftedal

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i rusproblematikk:
Wanja Jeanette Sæther

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i helsevitenskap:
Tonje Aaltvedt

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i psykososialt arbeid med barn og unge:
Randi Flannum Vik

Følgende er blitt godkjent klinisk sosionom

5 års klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse:
Tine Hoffsbakken Egeland, Hildegunn Grytten, Maria Hagen, Marianne Narum, Aase Elisabeth Nilsen, Wenche Lisbeth Pedersen, Janne Kristin Solli

5 års klinisk videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse:
Kjersti Grannes

5 års klinisk videreutdanning i psykisk helsearbeid:
Maria Bostad Dahl, Marte Mack, Jennifer Syddall, Line Kysnes Vennesland

5 års klinisk videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge:
Randi Flannum Vik, Mona Vådal

5 års klinisk videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser:
Marie Christine Sandtrø, Olav Koppang Sævareid

5 års klinisk videreutdanning i familieterapi / familieterapi og systemisk praksis:
Martine Høy Berg, Heidi Halvorsen Høiberg, Solveig Helene Kvernstuen, Cecilie Storesletten,

5 års klinisk videreutdanning i rusproblematikk / rus- og avhengighets-problematikk:
Merethe Semb Inglish, Elise Lie Pettersen, Steinar Tislevoll

5 års klinisk videreutdanning i kunst- og billedterapi:
Astrid Hovengen

5 års klinisk videreutdanning i kognitiv terapi:
Ann Kristin Nygård, Rakel Maria Helen Huseby Wollbakk,

Følgende er blitt godkjent klinisk spesialist:

Klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis:
Eva Karin Lyngstad

Klinisk spesialist i psykiske helsearbeid:
Eileen Oftedal

Klinisk spesialist i kognitiv terapi:
Eli Margrete Nielsen Karagøz

Klinisk spesialist i kunst- og billedterapi:
Astrid Hovengen

Seksjonen for vernepleiere


Følgende er blitt godkjent faglig veileder:
Mohammed Ali Duale, Ingunn Helseth, Ida Nesse Sommereng, Jill Therese Turøy

Følgende er blitt godkjent klinisk vernepleier:

5 års klinisk videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis:
Annie Johnsen

5 års klinisk videreutdanning i psykisk helsearbeid:
Mohamed Ali Duale, Ida Nesse Sommereng

5 års klinisk videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi med barn og unge:
Anne-Lise Kahn

5 års klinisk videreutdanning i psykososialt arbeid, rus- og avhengighetsproblematikk:
Jill Therese Turøy

Følgende er blitt godkjent klinisk spesialist

Klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis / familieterapi og systemisk konsultasjon:
Anja Bjorøy, Gunn Hege Haferkamp, Heidi Eriksen Losnedal

Klinisk spesialist i psykisk helsearbeid:
Astrid Nordby