ÅRETS SOSIALARBEIDERE: Randi Elisabeth Jensen og Kjell-Ole Myrvoll ved BUP Sjøvegan er årets vinnere ÅRETS SOSIALARBEIDERE: Randi Elisabeth Jensen og Kjell-Ole Myrvoll ved BUP Sjøvegan er årets vinnere
ÅRETS SOSIALARBEIDERE: Randi Elisabeth Jensen og Kjell-Ole Myrvoll ved BUP Sjøvegan er årets vinnere

Kjell-Ole Myrvoll og Randi Elisabeth Jensen får sosialarbeiderprisen for deres mangeårige arbeid og engasjement knyttet til barn på flukt. De har bidratt til å øke kunnskap om temaet gjennom artikler, kronikker og innspill på ulike konferanser.

Den praktiske og helhetlig tilnærmingen prisvinnerne har til flyktningebarn kommer godt fram i flere artikler som er publisert i Fontene. I flere av artiklene tar de også et tydelig kritisk standpunkt til både asylpolitikken og til hvordan vi behandler barna. 

Prisvinnerne har blant annet skrevet en artikkel i Fontene om hvordan den gjeldende politikken kan ses opp mot yrkesetikk. 

LES ARTIKKELEN: «Det er vår plikt å være lojal mot mennesket som lider urett».

I intervju med Fontene sier Randi og Kjell-Ole at de vil bruke prisen til å gi flyktninger en stemme.

– Det er en stor ære. Det er så mange som gjør mye bra innen sosialt arbeid. Og så synes jeg det er veldig fint hvis prisen kan gi oppmerksomhet om flyktninger og deres livssituasjon, sier Randi Elisabeth Jenssen til FOs medlemsblad Fontene.

– Det er veldig hyggelig. Jeg måtte virkelig klype meg i armen da FO-leder Mimmi Kvisvik sa meg og Randi hadde vunnet prisen, sier Kjell-Ole Myrvoll.

LES SAKEN: – Vi vil bruke prisen til å gi flyktninger en stemme, sier vinnerne av årets sosialarbeiderpris

Hvert år deler FO ut prisen som årets sosialarbeider til et eller en gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor FOs fagfelt. 

Forbundsleder, Mimmi Kvisvik, mener prisen er velfortjent. 

Mimmi Kvisvik på sosialarbeiderdagen 2021

– Ifølge forslagsstiller så har dere gjennom mange år vist en utrolig innsats, både innafor arbeidstida og tidvis også utenfor. Ifølge lederen deres har «dere to svart belte i å se og hjelpe folk», sa Mimmi Kvisvik under sin tale på Sosialarbeiderdagen 2021.

Kjell-Ole og Randi er kliniske sosionomer, og jobber ved en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk med enslige mindreårige asylsøkere som hovedmålgruppe.

– Gjennom deres mangeårige arbeid og engasjement knytta til barn på flukt, har dere utøvd godt sosialt arbeid. Barn på flukt, og særlig barn som flykter alene, er i en ekstremt vanskelig situasjon og trenger tett og god oppfølging. Dette er noe dere to gjennom deres arbeid, sørger for, sa Mimmi Kvisvik.

I sitt innlegg på Sosialarbeiderdagen løftet Randi Elisabeth Jensen og Kjell-Ole Myrvoll unge flyktningebarn sine stemmer. De leste opp skildringer fra barna selv, og hvordan livet på flukt var, og hvordan de opplevde det å komme til Norge. 

FO har siden 2006 delt ut prisen til Årets sosialarbeider på den internasjonale sosialarbeiderdagen i mars.