I følge NRK må barna, som er nede 11-14 års alderen, overnatte på betonggulvet på venterommet. Det er dårlige hygieniske forhold og dårlig luft på rommet. Årsaken er at det ikke nok personal til å ta imot de enslige barna som skal søke asyl, på grunn av mindre bemanning på sommeren.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), mener dette er et brudd på barnekonvensjonen. At barn som kommer til Norge blir mottatt på denne måten er langt fra greit. Norge har forpliktet seg til at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. -Å sove på betonggulvet på et venterom mens barnet venter på å få registrert sin asylsøknad er ikke en situasjon vi ikke kan tolerere. Her må myndighetene komme på banen, slik at køene kan bli kortere, og saksbehandlingstiden kjappere.

For å prøve å gjøre noe for å bedre forholdene har UDI og politiet laget en avtale slik at barna kan overnatte på Refstad asylmottak mens de venter på registrering. I tillegg er Røde kors tilstede noen timer om dagen slik at barna har noen å snakke med.

-Det er prisverdig av UDI og politiet at de gjør det de kan for å finne alternativer, men dette er likevel ikke godt nok, poengterer Kvisvik. Verdens rikeste land må ha ressurser til å ta imot barn som skal søke asyl på en verdig og god måte. Verdens flyktninger tar ikke ferie selv om Norge er i feriemodus, konkluderer Kvisvik.

Les artikkelen fra NRK her.