Mimmi Kvisvik

Barne- og familieministeren har satt ned en ekspertgruppe for å "bedre kvalitet og rettstryggheten i barnevernet". Selv om mange er enige i at gruppen trengs reagerer FO på at det mangler barnevernsansatte i gruppen. 

LES MER: Oppnevning av nytt utvalg for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet (PDF, 19KB)

– Ansatte er den viktigste ressursen barnevernet har. Vi har fått sterke reaksjoner fra medlemmene våre over at ingen av de ansatte er representert i utvalget, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og største forbund på barnevernsfeltet. Med over 5000 i barnevernet er FO godt egnet for å komme med politiske innspill. Onsdag sendte forbundet brev til Barne- og familiedepartementet for å utvide ekspertgruppen med en representant fra de ansatte.

– Vi har allerede spilt inn aktuelle navn fra praksisfelt og forskning. Regjeringen må bruke alle resursene de har. Vi stiller oss selvsagt fremdeles til disposisjon, sier Kvisvik.
Kvisvik mener en represent fra de ansatte vil kunne bidra med viktig kunnskap og erfaring om de faktiske arbeidsforhold, rammebetingelser og arbeidsprosesser i barnevernet.

– Denne kompetansen mangler i ekspertgruppen i dag og er helt nødvenbdige for å sikre gode og treffsikre løsninger. Et godt barnevern kommer ikke av seg selv. Derfor må regjeringen lytte til dem som har rett kompetanse til å bidra, sier hun.

Les innspillet vårt her (PDF, 19KB)