Julie Gulbrandsen (LFB), Kathrine Haugland Martinsen (FO) og Vilde Adolfsen (LFB)
FEIRET SAMMEN: Fra venstre Julie Gulbrandsen (LFB), Kathrine Haugland Martinsen (FO) og Vilde Adolfsen (LFB).

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en av FOs viktigste samarbeidspartnere når det gjelder barnevern. På tirsdag feiret de to organisasjonene det politiske gjennombruddet.

– Vi er både rørt, stolt og fantastisk glad for at Stortinget har bestemt å gjøre barnevernloven til en rettighetslov for barn. Vi har samarbeidet tett med LFB om dette, og vi er veldig glade for at de vil feire seieren sammen med oss, sier Haugland Martinsen.

LES OGSÅ: Barn får rett til barnevern (Fontene)

Å styrke barnevernsloven på dette punktet er noe FO og mange andre har jobbet lenge for. Det er også et av de viktigste målene i forbundets prinsipprogram på oppvekstpolitikk.

– LFB og FO har kjempet for dette sammen. Vi gråt på kontoret da dette ble klart, sa en energisk LFB-leder Vilde Adolfsen.

Vilde Adolfsen
GRÅT AV GLEDE: LFB-leder Vilde Adolfsen fortalte om stor glede over komiteens innstilling.

Å gjøre barnevernloven til en rettighetslov for barn er en god konkretisering av barnets rett til omsorg og beskyttelse etter FNs barnekonvensjon og Grunnloven § 104. I tillegg styrker det barnets posisjon i en barnevernssak, nettopp ved å vise til at de har rett på omsorg og nødvendige barneverntiltak. Ikke bare er vedtaket symbolsk og prinsipielt viktig, men det kan også bidra til en mer positiv oppfatning av barnevernet og deres ansatte.

Ettervern på agendaen når ny lov skal lages

FO er svært glad for at Senterpartiet og SV fremmer forslag om ungdoms rett til ettervern frem til 25 år. Vi mener også at det er bra at komiteen anerkjenner viktigheten av ettervern. Ettervern var hovedtemaet for FO da vi var og snakket med komiteen under høringen på prop 169 L (2017-2018). På spørsmål fra komiteen svarer statsråd Linda Hofstad Helleland at det i det videre arbeidet med ny barnevernslov skal vurdere behovet for endringer i regelverket om ettervern. FO skal fortsette å jobbe for at ungdom skal få rett til ettervern frem til 25 år.

Dette er noe FO vil prioritere fremover fordi barn og unge som har fått hjelp fra barnevernet svært ofte er i en særstilling hva gjelder behov for oppfølging i overgang til voksenlivet. Derfor må ungdom over 18 år få rett til oppfølging på lik linje med barns rett til hjelp og beskyttelse.

Kakefeiring
KAKEFEIRING: Rettighetsloven ble feiret med kake.

– Ungdom som takker nei til ettervernstiltak må få ombestemme seg. Vi vet at det er svært ulik praksis slik at mange unge ikke får slik mulighet nå. FO er helt overbevist om at samfunnsøkonomisk vil det være svært lønnsomt å investere i å gi ungdom rett til ettervern, sier Haugland Martinsen.

I følge tall fra Bufdir vil en 7 prosent økning av unge voksne i jobb hvert år gi en inntjening på 887 millioner kroner.