Engasjert om fritt behandlingsvalg i rusbehandlingen

Linn Herning fra For Velferdsstaten og Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RiO) var inneldere på FO-frokosten i Arendal. (Foto: Margrethe Lied, FO).

Temaet for FO-frokosten denne mandagen var kommersialisering av velferdstjenester med spesiell vekt på fritt behandlingsvalg i rusomsorgen. Forfatteren av boka "Velferdsprofitørene", Linn Herning fra For Velferdsstaten advarte mot at ideelle står if are for å bli presset ut av kommersielle omsorgskonsern når det  innen nyttår skal innføres fritt behandlingsvalg i rusbehandlingen i spesialisthelsetjenesten.

- Det er all grunn til å være føre var, advarte Herning. Slippes først de kommersielle kreftene løs også på dette feltet, vil det bli vanskelig å regulere feltet på ny. Herning har arbeidet med å kartlegge konsekvensene av åpning for kommersielle aktører innen skole, sykehjem og barnehager. Blant annet han hun gått gjennonm alle anbudsrunder på sykehjem fra den første anbudsrunden i 1997 til våren 2015. Hun har bare  funnet ett eksempel på en ideell aktør som har vunnet en anbudsrunde i løpet av disse 18 årene - Kirkens Bymisjon i 2003, under forutsetning av at de videreførte ytelsespensjoner.

Kenneth Arctander Johansen fra RiO , rusmisbrukernes egen interesseorganisasjon, er skeptisk til at rusomsrogen skal bli dominert av kommersielle aktører, han også. Men, han er ikke like bekymret som Herning. Johansen mener de ideelle driver såpass mange og ettertraktede tilbud at de ikke vil bli skviset ut uten videre. - Jeg tror ikke det er så mange brukere som kommer til å søke seg til kommersielle aktører, sa han og minnet om at han vet lit om hvor folk vil til behandling og hvilke anbefalinger som blir gjort fra klinikkene.

Johansen benyttet anledningen til å etterlyse alternativene til de som sier nei til fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten for rusmisbrukere. Han tok avstand fra "den nyliberalistiske rusreformen" som ble igangsatt under tidligere Ap-leder Jens Stoltenbergs første regjering. - For meg er det ikke automatikk i at det offentlige leverer gode tjenester.

Herning og Johansen deltok, etter innledningene, i en "sofa-dialog" med AU-medlem Kathrine Haugland Martinsen, og her fikk også de mange fremmøtte anledning til å ytre seg. Herning og Johansen fikk flere spørsmål fra en engasjert frokost-forsamling.

Forbuundsleder Mimmi Kvisvik konkluderte med at temaet engasjerte både innlederne og de fremmøtte, og at det var klokt å få på bordet litt ulike syn på hvordan fritt behandlingsreformen i rusomsorgen kan utvikle seg. FOs prinsipielle syn om at helse- og sosialtjenester er et offentlig ansvar ligger fast, slo hun fast. - Men, vi tåler meningsbrytninger.

Frra FOs frokostmøte i Arendal 17. august. Alle fotos: Margrethe Lied, FO.

Se forøvrig FOs Facebooksider