Her er FO part i 7 overenskomster, og disse ble forhandlet samtidig. 

De aktuelle overenskomstene er:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for virksomheter

Overenskomstene er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, KS, Stat og Spekter. For FO har det vært viktig at våre medlemmer i HUK-området skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som i offentlig sektor for øvrig.

- Vi er fornøyde med at vi også i dette oppgjøret ble enige om et resultat som sikrer våre medlemmer i HUK-området samme lønnsutvikling som er gitt i de sammenlignbare områdene, sier Marit Selfors Isaksen fra FOs arbeidsutvalg.

FO anbefaler resultatet som nå vil bli sendt ut på uravstemning til medlemmer omfattet av de aktuelle overenskomstene.

Les protokollen her (PDF, 30MB)